Du använder ett osäkert, föråldrat operativsystem som inte längre stöds av Firefox.

Din nedladdning bör starta automatiskt. Fungerade det inte? Försök att ladda ner igen.

Nästan där!
Slutför nu installationen av Firefox.

Nästan där!
Kör nu installationsprogrammet som just laddade ner.

Nästan där!
Öppna nu filen som just har laddat ner.