Prenesi Firefox

Firefox ne podpira več sistema Windows 8.1 in starejših različic.

Če želite uporabljati Firefox, vam je na voljo Firefox ESR (različica z razširjeno podporo).

Firefox ne podpira več sistema macOS 10.14 in starejših različic.

Če želite uporabljati Firefox, vam je na voljo Firefox ESR (različica z razširjeno podporo).

Obvestilo o zasebnosti za Firefox

Manifest Mozille

Uvod

Internet igra v naših življenjih iz dneva v dan pomembnejšo vlogo.

Projekt Mozilla je globalna skupnost ljudi, ki verjamejo, da so odprtost, inovativnost in pripravljenost izkoristiti priložnosti, ki se nudijo, ključnega pomena za nadaljnje zdravje interneta. Od ustanovitve leta 1998 dalje je naš namen in cilj zagotoviti, da se internet razvija v smeri, ki koristi vsakomur med nami. Ljudje nas najbolj poznajo po tem, da smo razvili spletni brskalnik Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla s svojim na skupnosti zasnovanim pristopom razvija odprtokodno programsko opremo na svetovnem nivoju in omogoča nove oblike skupinskih dejavnosti. Oblikujemo skupnosti posameznikov, katerih vizija je, da za vse nas internet postane prijetnejši in varnejši.

Kot rezultat teh prizadevanj smo izoblikovali sklop načel, za katere menimo, da so ključnega pomena, če želimo, da internet še naprej pozitivno vpliva tako na javno korist kot tudi na poslovne vidike življenja. Ta načela navajamo spodaj.

Cilji Manifesta so:

 1. v besede preliti vizijo interneta, ki naj jo po skupni želji sodelavcev Mozille zasleduje ustanova Mozilla Foundation,
 2. biti v stiku z vsemi ljudmi, ne glede na to, ali imajo tehnično ozadje,
 3. zagotoviti, da bodo sodelavci Mozille na opravljeno delo ponosni in motivirani za naloge, ki stojijo pred njimi, in
 4. zagotoviti okolje, v katerem bo tudi drugim omogočeno širiti to vizijo interneta.

Ta načela ne bodo oživela sama od sebe. Da se internet odpre in da postane prijaznejši za sodelovanje, so potrebni ljudje – ljudje, ki delujejo bodisi sami zase, bodisi v skupinah, in ki lahko vodijo druge. Mozilla Foundation se obvezuje, da bo podpirala in uveljavljala načela, ki so zapisana v Manifestu Mozille. Vas druge pa vabimo, da se nam pridružite, da bomo skupaj internet naredili prijetnejši za vse nas.

Načela

 1. Internet je sestavni del sodobnega življenja, saj predstavlja ključni element v izobraževanju, sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, razvedrilu in pomeni eno osrednjih točk družbe kot celote.
 2. Internet je globalni javni vir, ki mora ostati odprt in dostopen.
 3. Internet mora bogatiti življenje vsakega posameznika.
 4. Varnost in zasebnost posameznika na internetu sta bistveni, zato se ju ne sme obravnavati kot nekaj neobveznega.
 5. Posameznik mora imeti možnost oblikovanja interneta in svoje izkušnje na internetu po svoje.
 6. Učinkovitost interneta kot javnega vira je odvisna od povezljivosti (protokolov, oblik podatkov in vsebine), inovacij in decentraliziranega sodelovanja po vsem svetu.
 7. Prosta in odprtokodna programska oprema spodbuja razvoj interneta kot javnega vira.
 8. Pregledni procesi, ki temeljijo na skupnosti, spodbujajo sodelovanje, odgovornost in zaupanje.
 9. Poslovno sodelovanje pri razvoju interneta prinaša številne koristi. Ravnovesje med poslovnimi dobički in javno koristjo je pri tem ključnega pomena.
 10. Poudarjati pomen interneta za javno korist je pomemben cilj, vreden časa, pozornosti in zavzetosti.

Širjenje Manifesta Mozille

Načela Manifesta Mozille je mogoče širiti na številne načine. Pozdravljamo širok spekter dejavnosti in pričakujemo enako ustvarjalnost, kot so jo sodelavci Mozille doslej pokazali na drugih področjih projekta. Posamezniki, ki niso tesni sodelavci projekta Mozilla, lahko zelo enostavno in učinkovito pokažejo svojo podporo Manifestu že s tem, da uporabljajo Mozilla Firefox in druge izdelke, ki vključujejo načela Manifesta.

Zaveza ustanove Mozilla Foundation

Mozilla Foundation se zavezuje, da bo podpirala dejavnosti Manifesta Mozille, zato bomo:

 • gradili in omogočali odprtokodne tehnologije in skupnosti, ki podpirajo načela Manifesta,
 • izdelovali in ponujali kvalitetne izdelke, ki podpirajo načela Manifesta,
 • uporabljali sredstva Mozille (intelektualno lastnino, kot so avtorske pravice in blagovne znamke, infrastrukturo, sklade in ugled), tako da internet ostane dalje odprta platforma,
 • podpirali modele, ki bodo ustvarjali ekonomsko vrednost iz projektov javne koristi in
 • spodbujali načela Manifesta Mozille v javnih razpravah in v okviru industrije, ki se ukvarja z internetom.

Nekatere dejavnosti ustanove, npr. ustvarjanje, ponudba in širjenje izdelkov, se izvajajo predvsem pod okriljem Mozilla Corporation, ki je hčerinsko podjetje v popolni lasti Mozilla Foundation.

Vabilo

Mozilla Foundation vabi vse, ki podpirate načela Manifesta Mozille, da se nam pridružite. Skupaj bomo iskali in našli nove možnosti in poti, kako uresničiti našo vizijo interneta.