Webhelyekre és közleményekre vonatkozó Felhasználási feltételek

 1. június 23.

Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot („Feltételek”), amely ismerteti, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak Önnek, amikor meglátogatja a Mozilla valamelyik webhelyét („Webhelyek”), vagy megnyit egy kapcsolódó hírfolyamot, közösségi oldalt, hírlevelet, forráskódtárat vagy e-mailt (a Webhelyekkel együtt: „Kommunikációk”). Azzal, hogy megnyitja ezeket a Kommunikációkat vagy kéri rendszeres küldésüket, Ön elfogadja ezeket a Feltételeket.

Az általunk működtetett webhelyek körébe tartoznak a következő domainek: mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org és a webmaker.org. Webhelyeinkkel a következő beceneveken is találkozhat: Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO és AMO. Némelyik webhelyünk kapcsolódhat harmadik fél által biztosított linkhez, alkalmazáshoz vagy bővítő eszközhöz, ezekre külön Feltételek vonatkoznak.

2. Fiók regisztráció

A webhely vagy más Mozilla szolgáltatás eléréséhez bizonyos webhelyeken regisztrálni kell és fiókot kell nyitni. Ilyen esetben további feltételekről tájékoztatják Önt. Az Ön fiókja segítségével folytatott minden tevékenységért Önt terheli felelősség.

Némely webhely engedélyezi, hogy a regisztráció során felhasználónevet hozzon létre. Az Ön által létrehozott felhasználónévnek eleget kell tennie az elfogadható használatra vonatkozó irányelvünkben foglaltaknak.

3. Tartalom és licenc

Közleményeink tartalmakat foglalnak magukban, például cikkeket, képeket, fényképeket, hozzászólásokat, szoftverkódokat, audió- és videóklipeket és egyéb anyagokat (együttesen „Tartalmak”). A tartalmak szerzője a Mozilla, a Mozilla közreműködői és egyéb források.

A Mozilla által hozzáférhetővé tett tartalmak rendszerint a közösségi megosztást és a nyílt licencek segítségével történő újbóli felhasználást szolgálják, ilyen például a Creative Commons (műalkotásoknál) vagy a Mozilla Public License (szoftverkódok esetében). Az esetek többségében arra kérjük a Mozilla közreműködőit, hogy nyílt licencek részeként bocsássák ki a Tartalmakat.

A Közleményinkben szereplő tartalmak egy része olyan forrásokból származik, amelyek előzetes engedély hiányában tiltják Tartalmaik további használatát. Ahol erre mód van, a Tartalomban vagy a Webhely láblécében megjelenítjük a vonatkozó licencet. Ön elfogadja, hogy az ilyen értesítések Önre nézve kötelező érvényűek. Ne feledje a következő speciális rendelkezéseket:

 • Némely tartalom kifejezetten jelzi, hogy a szerzőnek nem áll szándékában nyitott licencet alkalmazni. Az ilyen tartalmak használatához vegye fel a kapcsolatot a szerzővel vagy annak képviselőjével. A Mozilla által engedélyezett tartalom esetén kérdésit ide címezze: licensing@mozilla.org.
 • Bizonyos Tartalmak a Mozilla és harmadik felek tulajdonát képező védjegyeket, kereskedelmi arculatot, logókat és márkaeszközöket tartalmaznak („Védjegyek”). Pár korlátozott eset kivételével a Védjegyeket tilos felhasználni a Védjegy tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  További információk a Mozilla védjegyeiről.
 • A Webhelyeink által használt szoftvereket az MPL vagy valamely hasonlóan megengedő nyílt forrású licenc alapján használjuk. Konkrét licencekkel kapcsolatban az adott forráskódtár vagy GitHub-tár nyújt további információt.

4. Tartalom Feltöltések

Ön Tartalmakkal is hozzájárulhat a Kommunikációkhoz, többek között megjegyzést fűzhet egy cikkhez, blogolhat, valamint kódot, grafikai elemet vagy írott anyagot oszthat meg („Benyújtott anyag”). Ha a Benyújtott anyagra nem vonatkozik a Mozillával kötött külön megállapodás, amely ilyen esetben irányadó, akkor

A Mozilla nyílt forrású projektjeivel kapcsolatban:

 • Ön elfogadja, hogy Benyújtott anyagát az adott nyílt forrású projekthez tartozó licencre vonatkozó feltételekkel licenceli. Konkrét licencekkel kapcsolatban az adott forráskódtár vagy GitHub-tár nyújt további információt.

Minden más Benyújtott anyag tekintetében Ön elfogadja a következő feltételeket:

 • Ön ezúton kijelenti és garantálja, hogy az Ön Beküldése megfelel a jelen Feltételeknek, a Mozilla elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának, és bármely további feltételnek, amely vonatkozhat az Ön Beküldésére.
 • A Feltöltéssel nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő, licencbe adható (azoknak, akikkel együtt dolgozunk) engedélyt ad számunkra Feltöltésének a Közleményekkel kapcsolatos felhasználására, valamint a Mozilla küldetésének, termékeinek és szolgáltatásainak offline promóciójára.
 • Tudomásul veszi, hogy Feltöltése hozzáférhetővé válhat az érintett szolgáltatás többi felhasználója vagy a nyilvánosság számára.
 • Amennyiben feltöltése művészi alkotást vagy szoftverkódot tartalmaz, akkor Ön elfogadja, hogy olyan módon ad licencet a Feltöltésre vonatkozóan, amely kompatibilis azzal a Webhellyel, amelyre a Tartalmat feltöltötte.
 • Ön ezúton kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik az itt említett jogok átadásához szükséges jogokkal, továbbá hogy a jelen Feltételek szerinti használat nem sérti harmadik fél tulajdonjogát vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát.
 • Ön megértette és elfogadja, hogy a Mozilla saját belátása szerint fenntartja azon jogát, hogy felülvizsgáljon, módosítson vagy eltávolítson bármely feltöltött Tartalmat, amelyről a jelen feltételek megszegését feltételezi.

5. Adatvédelmi irányelvek és sütik

A Mozilla Webhelyek, Közlemények és Sütik Adatvédelmi Nyilatkozat leírja, hogy hogyan kezeljük az Öntől kapott adatokat a Közleményeinkkel összefüggésben. Az Adatvédelmi Nyilatkozat leírja például, hogy bizonyos sütiket helyezünk el Webhelyeinken, és azt is, hogy hogyan utasíthatja el ezeket.

6. Közlemények és események

Ha Ön feliratkozik hírlevelünkre, vagy fiókkal regisztrál bármelyik Webhelyünkkel kapcsolatban, akkor tranzakciós e-maileket fog kapni tőlünk fiókjára vonatkozóan (például jogi, adatvédelmi és biztonsági frissítések).

Némely Webhelyünk rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek segítségével Ön e-mailt küldhet másoknak. Például meghívhatja a címlistájában szereplő partnereit valamely eseményre Webmaker fiókja segítségével. Ön elfogadja, hogy nem élhet vissza mások e-mail címével (például nem küldhet nekik levélszemetet).

Más Webhelyek, például a MozReps és a Webmaker olyan eszközöket kínálnak, amelyek segítségével a felhasználók valós eseményeket szervezhetnek, amelyeken bárki részt vehet. Kérjük, hogy az ilyen eseményeken való részvételnél legyen óvatos és hozzon jól megalapozott döntést.

7. Visszaélések jelentése

Ha továbbiakat szeretne megtudni a szerzői jogokkal vagy védjegyekkel kapcsolatos visszaélések jelentéséről, akkor tekintse meg a következőket itt: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Időtartam, felmondás

A jelen Feltételek az Ön vagy Mozilla általi felmondásig maradnak érvényben. Bármikor, bármilyen okból dönthet ezek felmondásáról Közleményeink felhasználásának megszüntetésével, és ha van ilyen, akkor fiókja megszüntetésével.

Bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetjük vagy felmondhatjuk a Közleményeinkhez való hozzáférését, beleértve, de nem kizárólagosan abban az estben, ha alapos okunk van a következőket feltételezni: (i) Ön megszegte a jelen Feltételeket, elfogadható használatra vonatkozó irányelvünket, vagy más vonatkozó irányelvet; (ii) kockázatot vagy lehetséges jogi kitettséget okoz számunkra; vagy (iii) a Szolgáltatások Ön számára történő nyújtása kereskedelmileg már nem éri meg.

A jelen Feltételek minden ilyen esetben megszűntnek tekintendők, kivéve a következő részeket, amelyek továbbra is érvényben maradnak: Kártalanítás, jogi nyilatkozat, a felelősség korlátozása, vegyes rendelkezések.

9. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Mozilla vállalatot, vállalkozóit, közreműködőit, licencpartnereit és partnereit, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit (a „Biztosított felek”) a már említett, minden harmadik féltől származó követeléssel és költséggel szemben, beleértve az ügyvédi díjakat, amelyek a Közlemények Ön általi használatából erednek vagy ahhoz kapcsolódnak (beleértve, de nem kizárólagosan bármely Ön által feltöltött Tartalmat, vagy a jelen Feltételek Ön által elkövetett megszegését).

10. Jogi nyilatkozat, a felelősség korlátozása

A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MEGADOTT FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT. A TÖRVÉNY SZERINT MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK EZÚTON ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A KÖZLEMÉNYEK HIBÁKTÓL MENTESEK, ÉRTÉKESÍTHETŐK, MEGFELELNEK A MEGADOTT CÉLNAK ÉS NEM JOGSÉRTŐ TERMÉSZETŰEK. ÖN VISELI A TELJES KOCKÁZATOT A KÖZLEMÉNYEK SAJÁT CÉLJAIRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁÉRT, VALAMINT A KÖZLEMÉNYEK MINŐSÉGÉÉRT ÉS TELJESÍTMÉNYÉÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT ANNAK A KOCKÁZATÁT, HOGY AZ ÖN HARDVERE, SZOFTVERE VAGY TARTALMA TÖRLÉSRE KERÜL VAGY MEGSÉRÜL, VAGY VALAKI MÁS HOZZÁFÉR AZ ADATAIHOZ, VAGY EGY MÁSIK FELHASZNÁLÓ VISSZAÉL AZ ÖN ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALOMMAL VAGY JOGELLENES HASZNÁLJA AZT FEL. A JELEN KORLÁTOZÁS ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYBEN MARAD, HA BÁRMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL AZ EREDETI CÉLJÁT. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGKÍVÁNT MÉRTÉKEN TÚL A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK NEM FELELŐSEK SEMMILYEN, A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ, ILLETVE A KÖZLEMÉNYEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL EREDŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN HÍRNÉVVESZTÉST, MUNKABESZÜNTETÉST, HASZONVESZTÉST, ADATVESZTÉST, SZÁMÍTÓGÉPES MEGHIBÁSODÁST VAGY MŰKÖDÉSI ZAVART, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK AZ ILYEN JELLEGŰ VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VALAMINT A KÁRIGÉNY ALAPJÁTÓL (SZERZŐDÉS, MAGÁNVÉTEK VAGY EGYÉB) FÜGGETLENÜL. A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK KOLLEKTÍV FELELŐSSÉGE A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT NEM HALADJA MEG AZ 500 USD (ÖTSZÁZ DOLLÁR) ÉRTÉKET. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NYILATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

11. A jelen Feltételek módosítása

Időről időre frissíthetjük a jelen Feltételeket a Közlemények új funkciójának kezelése vagy egy rendelkezés tisztázása érdekében. A frissített Feltételeket online közzétesszük. Érdemi változások esetén a frissítést bejelentjük a bejelentések céljára használt szokásos csatornáinkon, például blogbejegyzésekben, reklámszalagokon, e-mailben vagy fórumokon. A Közleményeink használatának folytatása a változások hatályba lépésének dátumát követően a változások elfogadását jelenti. A kényelmesebb áttekintés érdekében a jelen oldal tetején közzétesszük a hatályba lépés dátumát.

12. Vegyes rendelkezések

A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Közleményeinkkel kapcsolatban a Mozilla és Ön között, és ezek lépnek a Feltételek minden korábbi verziójának helyébe. A Közlemények és a jelen Feltételek vonatkozásában a jogi kollíziós rendelkezéseket kivéve az egyesült államokbeli Kalifornia törvényei az irányadók. A Közleményekből vagy a jelen Feltételekből eredő bármely kártérítési igény és vita estén kizárólag a kaliforniai Santa Clare megye bíróságainak illetékessége áll fenn, és Ön elfogadja e bíróságok illetékességét. Amennyiben a jelen Feltételek egy része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben és hatályban maradnak. A jelen Feltételek lefordított változata és az angol nyelvű változat közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó. A jelen Feltételek és a releváns további feltételek közötti ellentmondás esetén a további feltételek az irányadók.

13. Kapcsolat

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Telefon: 650-903-0800
Fax: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com