MDN Plus szolgáltatási feltételek

1.2-es verzió, hatálybalépés dátuma: 2023. november 1.

Az MDN Plus egy előfizetéses szolgáltatás, amely prémium funkciókat nyújt, beleértve az offline MDN-t, a gyűjteményeket, a témákat és a frissítéseket. (a „Szolgáltatás”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szolgáltatási feltételeket, mert fontos információkat tartalmaznak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

Jogosultnak kell lennie a szolgáltatás használatára

Olyan országban kell tartózkodnia, ahol a Szolgáltatás elérhető. A Szolgáltatás jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Írországban, Malajziában, Új-Zélandon és Szingapúrban érhető el. A Szolgáltatás használatához Mozilla-fiók szükséges.

A Mozilla-fiók létrehozásához el kell fogadnia a Mozilla-fiókra vonatkozó Szolgáltatási feltételeket és Adatvédelmi nyilatkozatot is.

Az Ön adatainak védelme

Az Ön adatainak védelme. Az MDN Plus adatvédelmi nyilatkozat részletesen leírja, hogy milyen adatokat küldünk a Szolgáltatás használata során, és hogyan kezeljük és osztjuk meg ezeket az adatokat.

A Mozilla egy globális szervezet, és számítógépeink és szolgáltatóink számítógépei a világ különböző országaiban találhatók, beleértve az Egyesült Államokat is. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy az Ön adatait olyan kiszolgálókon dolgozzák fel, amelyek az Ön lakóhelye szerinti országon kívül találhatók, és előfordulhat, hogy az adott ország adatvédelmi szabályozása eltérő szintű, mint az Öné. Az adatok megadásával Ön hozzájárul adatainak ilyen jellegű továbbításához.

A Szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek

A Szolgáltatás használata. A Mozilla engedélyt ad Önnek az MDN Plus szolgáltatás használatára a jelen Szolgáltatási feltételek szerint. Ez az engedély csak az Ön személyes használatára vonatkozik. A Szolgáltatást nem ruházhatja át, nem allicencelheti, nem értékesítheti, illetve nem használhatja kereskedelmi célokra.

Ön megadja a Mozillának a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges összes jogot, beleértve a Szolgáltatásba feltöltött vagy a Szolgáltatáson keresztül elért adatok kezelését, beleértve az Ön által létrehozott megjegyzéseket vagy hozzájárulásokat a webhelyhez. Ez magában foglalja az értesítések küldését, valamint az adatok, például a mentett oldalak és címkék kezelését és tárolását is. A Mozilla által kezelt adatokról az MDN Plus adatvédelmi nyilatkozatban talál további információkat. Ön beleegyezik abba is, hogy a Szolgáltatás használata megfelel a Mozilla elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának. Az Ön által továbbított tartalmak kapcsán kizárólag Önt terheli felelősség.

Az Ön visszajelzése és javaslatai. Ha bármilyen ötletet, javaslatot vagy visszajelzést ad a Mozillának az MDN Plusszal vagy az MDN Plusszal használt szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor ingyenesen és minden további kötelezettség nélkül engedélyt ad a Mozillának ezek használatára.

A Mozilla szellemi tulajdona. A jelen Feltételek szerint meghatározottakon túl sem a Mozilla, sem licencpartnerei nem ruháznak Önre semmilyen, a Szolgáltatásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogot. Például a jelen Feltételek nem jogosítják fel a Mozilla vagy licencpartnerei szerzői jogai, védjegyei vagy más megkülönböztető márkajelzések használatára. A Mozilla szoftver forgalmazására a Mozilla Public License jelenlegi változatának feltételei szerint kerül sor, vagy más hasonló mértékben megengedő licencnek megfelelően.

Ha többet szeretne megtudni az MDN Plus működéséről, tekintse meg a szolgáltatást működtető forráskódot: yari, kuma és infra.

Fizetés

Fizetés. Az MDN Plust automatikusan megújuló előfizetési szolgáltatásként kínáljuk. Regisztrációjával felhatalmaz bennünket arra, hogy az Ön által megadott fizetési módot terheljük az előfizetési díjjal a Szolgáltatás első időszakára. Előfizetése minden időszak végén automatikusan megújul, és Ön felhatalmaz bennünket, hogy minden egyes időszakra előfizetési díjat terheljünk. Ha leállítja a fizetést, azonnal felfüggesztjük fiókját, amelyet 2 hónapos fizetéselmaradást követően törölhetünk.

30 napos visszatérítési szabályzat. Amikor először fizet elő az MDN Plus szolgáltatásra a Mozilla webhelyén keresztül, ha az első 30 napon belül törli fiókját, visszatérítést kérelmezhet, és a Mozilla visszatéríti az első előfizetési időszakot. Ez az ajánlat kizárólag az első előfizetésre érvényes. Ez az Ön országa fogyasztóvédelmi jogszabályai alapján esetlegesen megillető jogok kiegészítése.

Előfizetését bármikor lemondhatja

Lemondás. Az MDN Plus-előfizetést bármikor lemondhatja. Ezt megteheti, ha rákattint az „Előfizetés lemondása” hivatkozásra bármely e-mailben, amelyet Önnek küldünk, vagy lépjen Mozilla-fiókja Fizetett előfizetések részébe, és kattintson a „Lemondás” lehetőségre az MDN Plus-előfizetés alatt. Ha a lemondás mellett dönt, az automatikus megújítás leáll, a jövőbeli fizetési időszakokért nem számítunk fel díjat, és az aktuális számlázási ciklus végén elveszíti hozzáférését a szolgáltatáshoz.

Ön felelős a Szolgáltatás használatának következményeiért

  • Biztosítja a Mozillát, hogy nem használja a Szolgáltatást mások jogainak vagy a jogszabályok megsértésére.

  • A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig Ön elfogadja, hogy a Mozilla semmilyen módon nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használatának elérhetetlenségért, a Szolgáltatás korlátozásáért vagy a jelen Feltételekből eredő bármely követelésért. A Mozilla kifejezetten elzárkózik a következőktől: közvetett, különleges, véletlen, következményes vagy példaértékű károk, közvetlen vagy közvetett károk cégértékcsökkenés, munkabeszüntetés, elmaradt haszon, adatvesztés vagy számítógép-meghibásodás miatt. A Mozilla felelőssége a jelen megállapodás értelmében 500 USD-re korlátozódik.

  • Ön beleegyezik abba, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kártalanítja és mentesíti a Mozillát minden olyan felelősségért vagy követelésért, amely az MDN Plus használatából ered.

  • A Mozilla a Szolgáltatást „jelen állapotában” biztosítja. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Mozilla kifejezetten elutasít minden olyan jogi garanciát, mint például az „eladhatóság”, „egy adott célra való alkalmasság”, „nemlegesség”, valamint a kereskedésből vagy használatból eredő garanciák.

  • Előfordulhat, hogy az országa jogszabályai szerint más jogokkal is rendelkezik. A jelen Szolgáltatási feltételek egyetlen rendelkezése sem érinti ezeket a jogokat, ha azok érvényesek.

Jelen Feltételek frissítése vagy megszüntetése

  • A Mozilla frissítheti ezeket a Feltételeket. Időnként a Mozilla dönthet úgy, hogy frissíti a jelen Feltételeket. A frissített Feltételeket online tesszük közzé. A Szolgáltatás további használatát az ilyen változtatások elfogadásaként értelmezzük. Az oldal tetején közzétesszük a hatálybalépés dátumát, hogy egyértelmű legyen, mikor került sor a legutóbbi frissítésre.

  • Megszüntetés. Ezek a feltételek mindaddig érvényesek, amíg Ön vagy a Mozilla úgy dönt, hogy meg nem szünteti őket. Bármikor, bármilyen okból dönthet a megszüntetés mellett a Szolgáltatások használatával való felhagyás és az MDN Plus törlése révén. A Mozilla bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti vagy leállíthatja bárki hozzáférését a Szolgáltatáshoz, beleértve azt is, ha a Mozilla úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatást. Ha úgy döntünk, hogy felfüggesztjük vagy megszüntetjük a hozzáférését, megpróbáljuk értesíteni a fiókjához társított e-mail-címen, vagy amikor legközelebb megpróbál hozzáférni a fiókjához.

Ha a Szolgáltatáshoz való hozzáférését konkrét ok nélkül szüntetjük meg, akkor továbbra is hozzáférhet a Szolgáltatáshoz az aktuális számlázási időszakban, vagy visszatérítjük az aktuális hónapot. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy azonnal megszüntessük a Szolgáltatás használatát, ha megalapozottan úgy véljük, hogy Ön megsértette a Felhasználási feltételeket, vagy más módon megsértette a jelen Feltételeket.

  • Az alkalmazandó jog megválasztása. Erre a megállapodásra a kaliforniai jogszabályok vonatkoznak, kivéve a kaliforniai kollíziós jogot. Ha bármilyen ellentmondás van a megállapodás jelen angol nyelvű változata és a fordítás között, akkor az angol nyelvű változat érvényes.

Kapcsolatfelvétel a Mozillával:

Mozilla Corporation
Címzett: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com