Szerzői jog vagy védjegy megsértésének jelentése

Szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás

Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy a tulajdonos képviselője, és úgy gondolja, hogy a Mozilla egy vagy több szolgáltatásán keresztül elérhető tartalom sérti egy vagy több szerzői jogát, küldjön e-mailben/levélben/faxon egy tájékoztatást, amely tartalmazza az alábbi információkat („DMCA-tájékoztatás” – Digital Millennium Copyright Act-tájékoztatás).

Hogyan kell benyújtani a DMCA-tájékoztatást?

A DMCA-tájékoztatásnak tartalmaznia kell az összes alábbi információt:

 1. A szerzői jog tulajdonosának vagy a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. A szerzői joggal védett alkotás(ok) azonosítása, amelyekről azt állítja, hogy megsértették;
 3. Az állítása szerint jogsértő alkotás(ok) jellegének és helyének leírása, kellő részletességgel ahhoz, hogy meg tudjuk találni az alkotás(oka)t (például az URL-cím(ek), ahol az alkotás(ok) található(k);
 4. Az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe, ahol kapcsolatba léphetünk Önnel;
 5. Nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a jogszabályok nem engedélyezik; és
 6. Nyilatkozat arról, hogy a DMCA-tájékoztatásban szereplő információk pontosak, és a hamis tanúzás büntetése alatt áll, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárjon.

Hova kell küldeni a DMCA-tájékoztatást?

A feltételezett jogsértés bejelentésének leggyorsabb módja ennek az űrlapnak a beküldése. Ha szeretné, írjon e-mailt a dmcanotice@mozilla.com címre. Az alábbi címekre is küldhet értesítést:

Mozilla
Címzett: Mozilla’s Designated DMCA Agent
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

A Mozilla kijelölt ügynökének telefonszáma: +1 650-903-0800.

Mi történik a DMCA-tájékoztatás elküldését követően?

Ha a tájékoztatás megfelel a DMCA követelményeinek, eltávolítjuk vagy letiltjuk az állítólagosan jogsértő tartalmat. Igyekszünk jóhiszeműen értesíteni az állítólagos jogsértőt az eltávolításról az Ön DMCA-tájékoztatásának másolatával. Emellett elküldhetjük a DMCA-tájékoztatás másolatát a Lumennek, vagy közzétehetjük a wikioldalunkon.

Megjegyzés: Ön felelősségre vonható a károkért, beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is, ha megtévesztő állításokat tartalmaz a DMCA-tájékoztatás. Ha nem biztos abban, hogy megsértették-e a szerzői jogait, forduljon ügyvédhez a DMCA-tájékoztatás benyújtása előtt.

Mi történik, ha DMCA-értesítést kap?

Ha úgy gondolja, hogy a tartalmat tévedésből távolítottuk el, benyújthat egy ellentájékoztatást az alábbi információkkal („DMCA-ellentájékoztatás”).

Megjegyzés: Ön felelősségre vonható a károkért, beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is, ha megtévesztő állításokat tartalmaz a DMCA-ellentájékoztatás. Ha nem biztos abban, hogy az anyagot tévedésből távolították-e el, forduljon ügyvédhez a DMCA-ellentájékoztatás benyújtása előtt.

A Mozilla a szabályzata szerint eltávolítja a visszaeső jogsértőket. Ha fiókjához több szerzői jogi panasz érkezik, megszüntethetjük a fiókját.

Hogyan kell benyújtani a DMCA-ellentájékoztatást?

A DMCA-ellentájékoztatásnak tartalmaznia kell az összes alábbi információt:

 1. Az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. Az eltávolított vagy letiltott anyag azonosítása, valamint az a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférés letiltása előtt megjelent (a DMCA-tájékoztatás leírása elfogadható);
 3. Hamis tanúzás büntetésével járó nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az anyagot tévedésből vagy az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le;
 4. Az Ön neve, címe és telefonszáma; és
 5. Nyilatkozat arról, hogy Ön hozzájárul az Ön címe szerinti szövetségi kerületi bíróság joghatóságához, vagy ha az Ön címe az Egyesült Államokon kívül van, akkor bármely olyan bírósági kerület joghatóságához, ahol a Mozilla található, és hogy Ön elfogadja a DMCA-tájékoztatást benyújtó személy vagy annak képviselője általi kézbesítést.

Mi történik a DMCA-ellentájékoztatás elküldését követően?

Az érvényes ellentájékoztatás kézhezvételét követően haladéktalanul továbbítunk egy másolatot annak a személynek, aki az eredeti DMCA-tájékoztatást benyújtotta. Ha 10 munkanapon belül nem kapunk értesítést arról, hogy a DMCA-tájékoztatást benyújtó személy bírósági végzést kér a kérdéses tartalom jogsértésének megakadályozására, akkor újra lehetővé tesszük a hozzáférést ahhoz a tartalomhoz, amelyet eltávolítottunk.

Védjeggyel kapcsolatos tájékoztatás

Ha Ön a védjegy tulajdonosa vagy a tulajdonos képviselője, és úgy gondolja, hogy egy vagy több szolgáltatásunkon keresztül elérhető tartalom sérti egy vagy több védjegyét, küldjön egy tájékoztatást, amely tartalmazza a DMCA-tájékoztatáshoz kért információkat a fent leírtak szerint. Ezt „védjeggyel kapcsolatos tájékoztatásnak” tekintjük, és az védjeggyel kapcsolatos tájékoztatásokban szereplő védjegymegsértésekről szóló bejelentéseket a fentebb a szerzői jogok megsértésére vonatkozó eljáráshoz hasonlóan kezeljük.