Tartalommoderálás a Mozillánál

Utoljára frissítve: 2024. április 29.

Tartalmakra vonatkozó szabályok

A Mozilla számos terméket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára tartalmak megosztását és cseréjét – beleértve az eredeti szövegeket és képeket, külső féltől származó weboldalakat vagy cikkeket, valamint szoftveralkalmazásokat. Az ezeken a termékeken keresztül vagy a Mozilla-közössé bármely pontján megosztott tartalmaknak meg kell felelniük a vonatkozó tartalomszabályoknak.

Minden terméknek meg kell felelnie a Mozilla elfogadható használatra vonatkozó szabályzatának. Emellett a Mozilla.Social felületén megosztott tartalmakra a Mozilla közösségi tartalmakra vonatkozó szabályzata vonatkozik; és a Mozilla Add-On Marketplace (AMO) felületén megosztott tartalmakra a Firefox bővítményszabályzata vonatkozik. A felhasználók által létrehozott tartalmakat tároló új és kísérleti termékek saját tartalomszabályzatokkal rendelkezhetnek: e termékek valamelyikének használatakor tekintse meg a termék kezdőlapját, vagy tekintse át annak általános szerződési feltételeit, hogy megtudja, mely tartalomszabályzatok vonatkoznak rájuk.

A moderálás módja

A Mozilla egy élettel teli online közösség létrehozására törekszik, amely szívesen látja a közreműködőket és látogatókat minden közösségtől, nemzetiségtől és háttértől függetlenül. A tartalommoderálási erőfeszítéseink ezt a célt tükrözik.

Minden vonatkozó Mozilla-termék lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jelentsék az illegális vagy a vonatkozó szabályzatot megsértő tartalmakat. Egy személy felülvizsgál minden hozzánk érkező tartalommal kapcsolatos jelentést. A tartalomszabályzat megsértését az AMO és a Mozilla Social felületén egy emberi moderátorokból álló dedikált csapat értékeli. A tartalomszabályzat és az elfogadható felhasználásra vonatkozó szabályzat más termékekre vonatkozó megsértését a megfelelő termékcsapatok tagjai vizsgálják felül. Bizonyos esetekben a jogsértő tartalommal kapcsolatos bejelentéseket jogi csapatunk tagja vizsgálja felül. A technikai vagy AMO-szabályzat megsértése miatt bejelentett bővítményeket, valamint az AMO felületén tárolt bővítményekről kapott visszajelzéseket az AMO termékcsapatának munkatársa értékeli. Ez az értékelés általában magában foglalja a lista, valamint a bővítmény kódbázisának és funkcióinak áttekintését.

Ha ismétlődő jelentéseket kapunk ugyanarról a tartalomról, akkor egyszeri ellenőrzést végzünk, és értesítjük a későbbi bejelentőket, hogy a tartalom jelentése már megtörtént, ahelyett, hogy minden jelentést külön ellenőriznénk és megválaszolnánk.

Moderálási döntések

Ha egy moderátor úgy találja, hogy a tartalom nem sérti a szabályzatot, erről értesítjük a bejelentőt, és nem teszünk lépéseket a tartalom ellen. A legtöbb esetben lehetőséget biztosítunk a bejelentőnek a fellebbezésre.

Ha egy moderátor úgy találja, hogy valamelyik szabályzatunkat megsértették, megteszi az adott szabályzat által előírt lépéseket, beleértve a következőket:

  • tartalomfigyelmeztetés hozzáadása,
  • tartalom eltávolítása, vagy
  • fiók felfüggesztése.

Értesítjük a bejelentőt és a felhasználót is, ha szabálysértést találtunk, és lehetőséget biztosítunk a felhasználónak a fellebbezésre.

Ha a szabálysértést figyelmeztetéssel vagy tartalomeltávolítással büntetik, a további jogsértések felfüggesztéshez vezethetnek. Ilyen esetekben arról is értesítjük a felhasználót, hogy fiókját a többszörös szabálysértés miatt felfüggesztjük. Lehetőséget biztosítunk külön fellebbezésre mind a legutóbbi moderációs döntés, mind az ebből eredő felfüggesztés ellen. Egyes termékekben ezek a fellebbezések kombinálhatók, míg másokban külön kell ezeket megtenni.

Fellebbezések

Kétféle moderálással kapcsolatos fellebbezést fogadunk el:

  • azoktól a bejelentőktől, akiknek a jelentései nem vezetnek további lépésekhez, és
  • olyan felhasználóktól, akiknek a tartalmát eltávolítottuk, vagy akiknek a fiókját megbüntették tartalomszabályzatunk megsértése miatt.

Mindkét esetben biztosítunk egy űrlapot, amelyen a fél benyújthatja a fellebbezését, és megmagyarázhatja, miért gondolja úgy, hogy a korábbi döntés helytelen volt, és miért nem felelt meg a szabályzatunknak vagy a vonatkozó jogi követelményeknek. Ezek a fellebbezések ugyanazt az esetkezelő eszközt használják, amelyet a moderálási folyamatunk első szakaszában használunk – amely segít a fellebbezések fogadásában és nyomon követésében, valamint a szabályzat, a kezdeti jelentés és minden egyéb információ áttekintésében a moderálási döntés meghozásához.

A fellebbezéseket a beérkezésükkor egy erre a célra kialakított várólistára irányítjuk. Az érintett jogsértés típusától függően a várólistán lévő elemeket a moderátorcsapat többi tagja, a megfelelő termékcsapat vagy a Mozilla-szerte működő megbízhatósági és biztonsági vagy jogi csapatunk vizsgálja felül. A fellebbezési értékelők felülvizsgálják az alkalmazandó szabályzatot vagy szabályzatokat és a vonatkozó belső iránymutatásokat, valamint a fellebbező által benyújtott információkat annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti döntés megfelelő volt-e, és összhangban van-e a Mozilla szabályzatával.

Ha egy felhasználó fellebbezése sikerrel jár, értesítjük a felhasználót, és a tartalommal vagy fiókjával szembeni korábbi intézkedést visszavonjuk. Ha a bejelentő fellebbezésébe sikerrel jár, értesítjük a felhasználót és a bejelentőt is, és a szabályzatot sértő tartalommal szemben a vonatkozó szabályzatnak megfelelően lépünk fel.

Legfeljebb 6 hónapra leállíthatjuk a fellebbezések feldolgozását mindazoktól, akikről úgy találjuk, hogy ismételten olyan fellebbezéseket nyújtottak be, amelyek sértő nyelvezetet tartalmaznak, vagy amelyek teljesen megalapozatlanok.

Ha nem ért egyet a belső fellebbezési eljárásunk eredményével, és az EU területén él, aggályait egy hitelesített, bíróságon kívüli vitarendezési szerv elé viheti.

Megalapozatlan jelentések

A megalapozatlan jelentések folyamatos beküldése a jelentési jogosultság legfeljebb 6 hónapra történő visszavonását vonja maga után. A jelentés beküldésekor győződjön meg arról, hogy annak tárgya a szabályzatunkat vagy jogszabályokat sért.