Felhasználási feltételek

A Mozilla egyik szolgáltatását sem használhatja a következőkre:

 • Bármilyen módon törvénybe ütköző vagy az érvényes törvényeket sértő cselekedet
 • Mások adatvédelmi jogainak fenyegetése, adatokkal kapcsolatos zaklatás vagy törvénysértés; bármilyen nem kívánt tájékoztatás, vagy a nem Önnek szánt kommunikáció meghallgatása, monitorozása vagy módosítása
 • A Mozilla Közösségi részvételre vonatkozó irányelveit (referenciaként lásd: https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/)
 • Károkozás a felhasználók felé vírusok, kémprogramok és kártevő programok, férgek, trójai vírusok, időbombák vagy bármely hasonló jellegű rosszindulatú kód vagy utasítás segítségével
 • Beazonosításra alkalmas személyes adatok gyűjtése vagy lehívása, ideértve például a fiókneveket vagy e-mail-címeket
 • Bármely olyan tevékenységben való részvétel, amely zavarja vagy megszakítja a Mozilla szolgáltatásainak nyújtását vagy termékeinek rendelkezésre bocsátását (vagy a Mozilla szolgáltatásaival kapcsolatos szervereket vagy hálózatokat)
 • A Mozilla szolgáltatásainak vagy termékeinek bármely céllal végzett reprodukálása, duplikálása, másolása, értékesítése, kereskedelme vagy viszontértékesítése
 • Szerzői jogok, védjegyek megsértése, mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése
 • Olyan tartalom feltöltése, letöltése, átadása, megjelenítése vagy ilyenhez hozzáférés biztosítása, amely:
  • Törvényellenes vagy törvényellenes tevékenységet támogat
  • Nem megfelelő, például obszcén vagy pornográf anyag, szexualitást vagy erőszakot, illetve gyermekek kihasználását, bántalmazását jeleníti meg
  • Bárkivel szemben jogsértést eredményez, beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő és az egyéb tulajdonjogok sérelmét, illetve az adatvédelemmel vagy a nyilvánossággal kapcsolatos jogokat
  • Megtévesztő, félrevezető, csalárd, illetve adathalászat vagy egyéb személyazonosság-lopás célját szolgálja
  • Szerencsejátékok reklámozását célozza
  • Törvényellenes vagy ellenőrzött termékek vagy szolgáltatások hirdetésére irányul, vagy azok használatára bátorít
  • Valamely személyt, csoportot lealacsonyít, megfélemlít, ellenük erőszakot szít, vagy előítéleten alapuló tettekre bátorít kor, nem, faji, etnikai hovatartozás, származás, vallás, szexuális irányultság, testi fogyatékosság, vallás, földrajzi hely vagy egyéb védett szempontok alapján, vagy gyűlöletet kelt
  • A felhasználót félrevezető módon vásárlásra bírja

A lista csupán szemléltető jellegű, nem végleges, és sor kerülhet a frissítésére.

A Mozilla fenntartja azon jogát, hogy eltávolítson bármely tartalmat, illetve felfüggeszthessen bármely felhasználót, amiről vagy akiről a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételek megszegését feltételezi.