Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat

A Mozilla egyik szolgáltatását sem használhatja a következőkre:

 • Bármilyen módon törvénybe ütköző vagy az érvényes jogszabályokat sértő cselekedet,
 • Mások adatvédelmi jogainak fenyegetése, adatokkal kapcsolatos zaklatás vagy törvénysértés; bármilyen nem kívánt tájékoztatás, vagy a nem Önnek szánt kommunikáció meghallgatása, monitorozása vagy módosítása,
 • Károkozás a felhasználók felé vírusok, kémprogramok és kártevőprogramok, férgek, trójai vírusok, időbombák vagy bármely hasonló jellegű rosszindulatú kód vagy utasítás segítségével,
 • Megtévesztés, félrevezetés, csalás, adathalászat, személyazonosság-lopás elkövetése vagy megkísérlése,
 • Illegális szerencsejátékban való részvétel vagy annak népszerűsítése,
 • Valamely személy vagy csoport lealacsonyítása, megfélemlítése, ellenük erőszakot szítása, vagy előítéleten alapuló tettekre bátorítása kor, nem, faji, etnikai hovatartozás, származás, vallás, szexuális irányultság, testi fogyatékosság, földrajzi hely vagy egyéb védett szempontok alapján,
 • Gyermekek kizsákmányolása vagy bántalmazása,
 • Illegális vagy ellenőrzött termékek vagy szolgáltatások értékesítése, vásárlása vagy hirdetése,
 • Szexualitás vagy erőszak grafikus ábrázolását tartalmazó tartalmak feltöltése, letöltése, továbbítása vagy megjelenítése, vagy hozzáférés biztosítása ilyen jellegű tartalmakhoz,
 • Személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése vagy halászata engedély nélkül. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a fiókneveket és az e-mail-címeket,
 • Bármely olyan tevékenységben való részvétel, amely zavarja vagy megszakítja a Mozilla szolgáltatásainak nyújtását vagy termékeinek rendelkezésre bocsátását (vagy a Mozilla szolgáltatásaival kapcsolatos szervereket vagy hálózatokat),
 • Szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak, vagy mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése,
 • Bámely személy magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogának megsértése,

A Mozilla egyik szolgáltatását sem használhatja olyan módon, amely sérti ezt az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot vagy bármely más kötelező érvényű feltételt, beleértve az adott szolgáltatásra vonatkozó licencet vagy szolgáltatási feltételeket. A Mozilla írásos engedélye nélkül nem értékesíthet, értékesíthet tovább, illetve nem sokszorosíthat semmilyen Mozilla-terméket vagy -szolgáltatást.

Ezek csak példák. Ezt nem szabad teljes listának tekintenie, és időről időre frissíthetjük a listát. A Mozilla fenntartja a jogot, hogy eltávolítson minden olyan tartalmat, vagy felfüggesszen minden olyan felhasználót, amelyről úgy ítéli meg, hogy megsérti a jelen feltételeket.

Tartsa szem előtt a Mozilla közösségi részvételre vonatkozó irányelveit is, amelyek a Mozilla-közösségekben való részvételre vonatkoznak.