Bunphrionsabail Phríobháideachais Sonraí

Tagann na cúig phrionsabal seo a leanas as Forógra Mozilla agus imríonn siad tionchar ar an gcaoi:

 • a bhforbraímid ár gcuid táirgí agus seirbhísí
 • a rialaímid na sonraí a bhailímid ó úsáideoirí
 • a roghnaímid comhpháirtithe agus a bhforbraímid caidreamh leo
 • ndéanaimid obair abhcóideachta agus beartas poiblí
 1. Gan aon ionadh

  Faisnéis a úsáid agus a chomhroinnt ar bhealach follasach agus ar son leas an úsáideora.

 2. An t-úsáideoir i gceannas

  Táirgí agus dea-chleachtais a fhorbairt a chuireann an t-úsáideoir i gceannas ar a chuid sonraí agus saol ar líne.

 3. Sonraí teoranta

  Na sonraí a theastaíonn uainn amháin a bhailiú, faisnéis phearsanta a ghlanadh más féidir, agus sonraí a scriosadh nuair is féidir.

 4. Socruithe ciallmhara

  Cothrom na Féinne a thabhairt do shlándáil agus eispéireas an úsáideora.

 5. Cosaint ar doimhneacht

  Rialacháin agus cleachtais ilsrathaithe slándála a chothú, cuid mhaith acu indeimhnithe go poiblí.