Βεβαιωθείτε ότι προστατεύεστε, κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο Firefox. Όταν επιλέγετε το Firefox, υποστηρίζετε ένα καλύτερο διαδίκτυο για εσάς και τους άλλους χρήστες. Κάντε τώρα το επόμενο βήμα για να προστατευτείτε.