Λήψη του Firefox

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα macOS 10.14 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Σημείωση απορρήτου Firefox

Βεβαιωθείτε ότι προστατεύεστε, κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο Firefox. Όταν επιλέγετε το Firefox, υποστηρίζετε ένα καλύτερο διαδίκτυο για εσάς και τους άλλους χρήστες. Κάντε τώρα το επόμενο βήμα για να προστατευτείτε.