Λήψη του Firefox

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα macOS 10.14 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Σημείωση απορρήτου Firefox

Translate a webpage with Firefox

One of the best things about the internet is that we can access content worldwide. Whether it's news articles, blogs, or even a review of your latest tech gadget, you can find it all on the seemingly never-ending web. With Firefox's latest translation feature, this tool will continuously translate a webpage in real-time.

While other browsers rely on cloud services, the Firefox translation language models are downloaded on the user's browser and translations are done locally, so Mozilla doesn’t record what webpages you translate.

When you translate a webpage it stays private

When your translations are processed locally, no data from your chosen device leaves your device or relies on Cloud services for translation. This means that Mozilla doesn’t know what web page you translate, and makes our translation feature stand out in comparison to other translation tools.

What languages are currently supported?

The languages below are what currently are supported by Firefox’s Translation feature:

  • Spanish
  • English
  • German
  • Bulgarian
  • Portuguese
  • Italian
  • French
  • Polish
  • Dutch

And more languages are in development!

Firefox speaks your language

The Firefox Translation feature is another way Mozilla keeps your internet personalized and more private. Mozilla doesn’t track what webpages you translate. With millions of users worldwide, Mozilla wants to ensure that those who use Firefox are learning, communicating, sharing, and staying informed on their own terms. Get started in your preferred language by downloading Firefox.