Λήψη του Firefox

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Το Firefox δεν υποστηρίζεται πλέον στο λειτουργικό σύστημα macOS 10.14 και παλαιότερα.

Παρακαλούμε κάντε λήψη του Firefox ESR (έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης) για να χρησιμοποιήσετε το Firefox.

Σημείωση απορρήτου Firefox

Προσθήκη κειμένου στα PDF μέσα από το Firefox

Εάν θέλετε να κάνετε προσθήκες σε ένα έγγραφο PDF, μπορείτε πλέον να το κάνετε με το Firefox. Ανοίξτε το PDF στο Firefox και κάντε κλικ στα κουμπιά κειμένου ή σχεδίασης στην επάνω δεξιά γωνία, ώστε να κάνετε αλλαγές στο έγγραφό σας. Κάντε λήψη του αρχείου για το αποθηκεύσετε μαζί με τις αλλαγές σας.

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών χωρίς εκτύπωση και σάρωση

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση: πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα σε ένα PDF, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του. Στο παρελθόν, η μόνη σας επιλογή θα ήταν να το εκτυπώσετε, να κάνετε προσθήκες με μελάνι και έπειτα, να το σαρώσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Όχι πια! Πλέον, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επεξεργαστείτε το PDF διαδικτυακά με το Firefox, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε μέσω email από τον υπολογιστή σας.

Προσθήκη κειμένου

Ανοίξτε το PDF στο Firefox. Κάντε κλικ στο κουμπί κειμένου για να επιλέξετε το χρώμα και το μέγεθος του κειμένου, προτού επιλέξετε σε ποιο σημείο του εγγράφου επιθυμείτε να τοποθετηθεί. Είναι τόσο απλό!

Προσθήκη σχεδίων (ή της υπογραφής σας)

Ανοίξτε το PDF στο Firefox. Κάντε κλικ στο κουμπί σχεδίασης για να επιλέξετε το χρώμα, το πάχος και την αδιαφάνεια, προτού μπορέσετε να σχεδιάσετε στο έγγραφο. Το αποτέλεσμα μάλλον δεν θα είναι λιγότερο ευανάγνωστο από τη συνηθισμένη υπογραφή σας!