Πλήρως μεταφρασμένες εκδόσεις

Γλώσσα ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale Λήψη Λήψη

Δεν βρέθηκαν γλώσσες που να ταιριάζουν.