Registreu-vos, inicieu la sessió i sincronitzeu.

Amb un compte del Firefox, podreu accedir a les adreces d'interès, les contrasenyes, les pestanyes obertes i més coses des de qualsevol lloc on utilitzeu el Firefox.

Heu iniciat la sessió i esteu a punt per començar a utilitzar el Sync.