Sader Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Tasertit tabaḍnit n Firefox

Ḍmen ammesten-ik, yal mi ara teqqneḍ

Tanemmirt ɣef useqdec n yiminig aneggaru Firefox. Mi ara tferneḍ Firefox, tmuddeḍ afus i uzeṭṭa igerrzen i kečč akked wiyaḍ. Tura ɛeddi ɣer usurif i d-itteddun deg ummesten-ik.