Ḍmen ammesten-ik, yal mi ara teqqneḍ

Tanemmirt ɣef useqdec n yiminig aneggaru Firefox. Mi ara tferneḍ Firefox, tmuddeḍ afus i uzeṭṭa igerrzen i kečč akked wiyaḍ. Tura ɛeddi ɣer usurif i d-itteddun deg ummesten-ik.