Տվյալների գաղտնիության սկզբունքները

Հետևյալ հինգ սկզբունքները գալիս են Mozilla Manifesto-ից և տեղեկացնում են, թե մենք ինչպես ենք՝

 • զարգացնում մեր ծրագրերը և ծառայությունները
 • կառավարում օգտվողի այն տվյալները, որ հավաքում ենք
 • ընտրում և գործակցում գործընկերների հետ
 • ձևավորում մեր հանրային քաղաքականությունը և քարոզչությունը
 1. Առանց անակնկալների

  Օգտագործել և տարածել տեղեկատվությունը մի ճանապարհով, որ թափանցիկ է և օգտվողի համար շահեկան:

 2. Օգտվողի հսկողություն

  Զարգացնել ծրագրերը և քարոզել լավագույն փորձը, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտվողներին կառավարել իրենց տվյալները և առցանց փորձառությունը:

 3. Սահմանափակ տվյալներ

  Հավաքում ենք միայն այն, ինչ մեզ պետք է, նույնականացնելու համար որտեղ հնարավոր է և ջնջելու, երբ այլևս պետք չէ:

 4. Խելամիտ կարգավորումներ

  Ձևավորված է խելամիտ հավասարակշռություն՝ անվտանգության և օգտվողի փորձառության միջև:

 5. Խորը պաշտպանություն

  Պահպանված է անվտանգության բազմաշերտ կառավարում և գործելակերպ, որոնք հիմնականում հրապարակայնորեն ստուգելի են: