Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Introducing Mozilla WebThings

  Hacks

  Project Things is graduating from its early experimental phase and from now on will be known as Mozilla WebThings. This platform for monitoring and controlling devices over the web consists of the WebThings Gateway, a software distribution for smart home gateways focused on privacy, security and interoperability, and the WebThings Framework, a collection of reusable software components that help developers build their own web-connected things.

  Dale čitać
 • Fluent 1.0: a localization system for natural-sounding translations

  Hacks

  Fluent is a family of localization specifications, implementations and good practices developed by Mozilla. With Fluent, translators can create expressive translations that sound great in their language. Today we’re announcing version 1.0 of the Fluent file format specification. We’re inviting translation tool authors to try it out and provide feedback.

  Dale čitać
 • Pyodide: Bringing the scientific Python stack to the browser

  Hacks

  Pyodide is an experimental project from Mozilla to create a full Python data science stack that runs entirely in the browser. We think it’s worthwhile to work on moving the JavaScript data science ecosystem forward, and that’s why we built and released Iodide earlier this year. In the meantime, we’re meeting data scientists where they are by bringing the popular and mature Python scientific stack to the browser.

  Dale čitać
 • Developer Roadshow 2019 returns with VR, IoT and all things web

  Hacks

  Mozilla Developer Roadshow is a meetup-style, Mozilla-focused event series for people who build the web. In 2017, the Roadshow reached more than 50 cities around the world sharing highlights of Mozilla and Firefox technologies. Now, we’re back! To open our 2019 series, Mozilla presents two events with VR visionary Nonny de la Peña and the Emblematic Group in Los Angeles and in New York.

  Dale čitać