Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Hello wasm-pack!

  Hacks

  Introducing wasm-pack, a new tool for assembling and packaging Rust crates that target WebAssembly. These packages can be published to the npm Registry and used alongside other packages. This means you can use them side-by-side with JS and other packages, and in many kind of applications.

  Dale čitać
 • A new video series: Web Demystified

  Hacks

  This post introduces Web Demystified, a new video series targeting web makers — everyone who builds things for the web: designers, developers, project and team managers, students, hobbyists, and experts. Our goal is to provide basic information for beginners, with subject matter that will also serve as a refresher on web fundamentals – beginning with episodes that describe the web itself, and HTML, its first language.

  Dale čitać
 • Build your own web things with the Things Framework

  Hacks

  Last year Mozilla started Project Things to help developers connect physical “things” to the web in a safe, secure and interoperable way. Now, with the 0.4 release of the Things Gateway, you can add native web things to your gateway, to control them alongside all your other smart home devices. The advantage of native web things is that they don’t need a custom gateway adapter because they follow a common standard using existing web technologies.

  Dale čitać
 • Sneak Peek at WebAssembly Studio

  Hacks

  WebAssembly.Studio is an online IDE (integrated development environment) that helps you learn and teach others. It’s also a Swiss Army knife that comes in handy whenever working with WebAssembly (WASM). WebAssembly is a low-level assembly-like language that runs with near-native performance and provides languages such as C/C++/Rust with a compilation target so that they can run on the web. WASM is also designed to run alongside JavaScript.

  Dale čitać