Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • The Mozilla Developer Roadshow Talks: Firefox, WebAssembly, CSS, WebXR and More

  Hacks

  The Mozilla Developer Roadshow program launched in 2017 with the goal of bringing expert speakers and web technology updates to local communities through free events and partnerships. Check out the video playlist from our summer tour, with talks on topics like Mixed Reality, WebAssembly, modern CSS, and more. Or register now for an upcoming Roadshow event in Asia.

  Dale čitać
 • Why is CSS So Weird?

  Hacks

  CSS is the design language of the web — one of three core web languages — but it also seems to be the most contentious and often perplexing. It’s too easy and too hard, too fragile and too resilient. Love it or hate it, CSS is weird: not quite markup, not quite programming in the common (imperative) sense, and nothing like the design programs we use for print. How did we get here?

  Dale čitać
 • Video Shorts from Mozilla Developer

  Hacks

  Today we’re launching a new video channel, with a selection of shorts to kick things off. Get started with an intro to Dark Mode on the web, by Deja Hodge. Then, Jen Simmons shows us how to access a handy third-panel in the Firefox Developer Tools. Miriam Suzanne has a video all about the ::marker pseudo-element and list counters. No matter your experience level or job description, we’re all working together towards the future health of the web, and Mozilla is here to help.

  Dale čitać
 • WebHint in Firefox DevTools: Improve Compatibility, Accessibility and more

  Hacks

  Creating experiences that look and work great across different browsers is one of the biggest challenges on the web. It can also be the most rewarding part, as it gets your app to as many users as possible. Testing legacy browsers late in the development process can break a feature that you spent hours on, even requiring rewrites to fix. What if the tools in your primary development browser could warn you sooner? With Webhint in Firefox DevTools, we can do exactly that, and more.

  Dale čitać