Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtuelna realita na webplatformu přińdźe

Z pomocu WebVR móžeja wuwiwarjo, designerjo a wuměłcy dožiwjenja wirtuelneje reality we webje dźělić.

Dalše informacije

Firefox Quantum za wuwiwarjow je wušoł (a je spěšny!)

Nowa edicija Firefox za wuwiwarjow ma nowu błyskospěšnu mašinu, kotraž je w Rust programowana. Wobstarajće sej ju z inowatiwnymi funkcijemi kaž wobłuk lěsyčneho wuhotowanja CSS a pytanje za zmylkami we wobłukowych strukturach.

Dalše informacije

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Prěnje kroki

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • MDN Changelog for November 2018

  Hacks

  MDN wraps up a year of hard work by shipping monthly MDN payments, converting from Font Awesome to SVG, adding browser names to compatibility tables, and growing the development team. Thanks to every one of the contributors who’ve helped us make MDN Web Docs better than ever in 2018.

  Dale čitać
 • Firefox 64 Released

  Hacks

  The year’s last release of Firefox bundles together goodies for all, including multi-tab management in the interface, new CSS features, devtools improvements, better privacy protections, add-ons updates, and much, much more. Read all about it!

  Dale čitać
 • Rust 2018 is here… but what is it?

  Hacks

  Starting today, the Rust 2018 edition is in its first release. With this edition, we’ve focused on making Rust developers as productive as they can be. Most of the language changes are completely compatible with existing Rust code. Because they don’t break any code, they also work in any Rust code… even if that code doesn’t use Rust 2018. This is because of the way the language is evolving. Lin Clark illustrates and explains.

  Dale čitać