Wotkrywamy cyle nowy internet.

Wuslědźće někotre z našich najnowšich inowacijow — wuwitych z wotewrjenymi webtechnologijemi a wuhotowane, zo bychu internet na přeco strowy a přistupny wobchowali.

Wirtualnu realitu a realitu za wšěch wutworić

Z pomocu A-wobłuka móža wuwiwarjo, designerojo a wuměłcy přistupne dožiwjenja wirtualneje reality lochko wutworić.

A-wobłuk wuslědźić

Web wužiwać, zo by so hra změniła

Z mócnymi webtechnologijemi, za kotrež Mozilla puć přihotowa, donjesu wuwiwarjo hry na nowu runinu.

Čitajće, štož je nowe

Wuwiwanje interneta wěcow

Dźěłamy na wotewrjenym wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kotryž móže komunikacisku mjezeru mjez zwjazanymi gratami wupjelnić.

Dalše informacije

Wobhladowak wuwiwać, kotryž was rozumi

Přichodna generacija webwotkryća je wobhladowak, kotryž je bóle intuitiwny, wužitniši a wam wotpowěduje.

Dalše informacije

Wěsćišu programowansku rěč wunamakać

Wot Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobhladowaki, systemy a wjace wo wjele spěšnišo a wěsćišo wuwjesć.

Zeznajće so z Rustom

Blogi

Čitajće najnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Inside a super fast CSS engine: Quantum CSS (aka Stylo)

  Hacks

  Project Quantum is a major rewrite of Firefox’s internals to make Firefox fast. We’re swapping in parts from our experimental browser, Servo, and making massive improvements to other parts of the engine. The first major component from Servo—a new CSS engine called Quantum CSS (previously known as Stylo)—is now available for testing in our Nightly version. It brings together state-of-the-art innovations from four different browsers to create a new super CSS engine.

  Dale čitać
 • Essential WebVR resources

  Hacks

  With the release of the WebVR API v1.1, and WebVR support in Firefox 55, here’s a collection of useful resources for WebVR development. From the landing page at vr.mozilla.org to the A-Frame website and community, here’s everything you need to get started.

  Dale čitać
 • A-Frame comes to js13kGames: build a game in WebVR

  Hacks

  Announcing a new twist to this year’s js13kgames competition – the A-Frame category! We challenge you to build a WebVR game experience with A-Frame. For this category, you’ll have the same file size limit set to 13 kilobytes plus the A-Frame library for free. This year’s theme: lost. Submissions close: September 13.

  Dale čitać
 • Firefox 55: first desktop browser to support WebVR

  Hacks

  Firefox on Windows is the first desktop browser to support the new WebVR standard (and macOS support is ready now in Nightly!) You’ll find many new features for developers, as well as underlying platform changes that make Firefox and the Web faster and more secure.

  Dale čitać