גרסאות מתורגמות

שפה ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale הורדה הורדה

לא אותרו שפות תואמות.