Andmete privaatsuse põhimõtted

Järgnevad viis põhimõtet tulenevad Mozilla Manifestist ja mõjutavad, kuidas me:

 • tooteid ja teenuseid arendame
 • kogutud andmeid haldame
 • partnereid valime ning nendega koostööd teeme
 • kujundame enda avaliku poliitika ja huvikaitse alast tööd
 1. Ei üllatustele

  Kasutame ja jagame infot läbipaistval ja kasutajale kasulikul viisil.

 2. Kontroll kasutajale

  Arendame tooteid ning propageerime parimaid praktikaid, mis annavad kontrolli enda andmete ning internetikogemuse üle kasutajatele.

 3. Piiratud andmed

  Kogume vajalikku, võimalusel deidentifitseerime ning vajaduse lõppemisel kustutame.

 4. Mõistlikud seaded

  Disainime läbimõeldud tasakaalu turvalisuse ja kasutuskogemuse vahel.

 5. Põhjalik kaitse

  Kasutame mitmetasemelisi turvakontrolle ja -praktikaid, millest paljud on avalikult verifitseeritavad.