Mozilla

Ons missie is om openheid, innovering en geleentheid op die Web te bevorder.

By Mozilla is ons 'n wêreldwye gemeenskap van tegnoloë, denkers en bouers wat saamwerk om die Internet lewendig en toeganklik te hou, sodat mense wêreldwyd ingeligte bydraers en skeppers van die Web kan wees. Ons glo sulke samewerking van mense oor 'n oop platform is essensieel vir individuele groei en ons kollektiewe toekoms.

Lees die Mozilla-manifes vir selfs nog meer inligting oor waardes wat ons rigting gee in ons strewe na ons missie.

Sien die video bo en verstaan beter wie ons is, waar ons vandaan kom en hoe ons die Web beter maak vir almal.