Ezomthetho

Sithanda ukubonga ngokukhethekile kinina nonke ngokusiza ukubika ukuxhashazwa kwezimpawu ze-Mozilla, ukuba yingxenye yezithangami zokuphatha, ukunikeza imbuyisambiko ngokuhunyushwa kwethu amagama ethu ezomthetho, niphinde ninikezele ngamakhono enu ukuze i-Mozilla ibe yiphrojekthi eyimpumelelo.

Imigomo

Ukuvikelwa kwemininingwane nezimpawu zokuhweba

Izaziso ze-software ezidawunilodekayo