Firefox

Ukubhrawza Okufunisela Ngendawo

IFirefox ingaxelela iiwebhsayithi apho ukhoyo ukuze ufumane inkcazelo efaneleka nesebenziseka kakhulu. Imayela nokwenze iWebhu iphucuke ngakumbi – yaye yenziwa ngendlela ezihlonela ngakumbi iimfihlelo zakho. Khawuyizame!

Imibuzo Ebuzwa Rhoqo

Yintoni ukuqonda indawo yokubhrawuza?

IiWebhsayithi ezisebenzisa ukubhrawuza okufunisela indawo ziya kukubuza ukuba undawoni ukuze zikunike inkcazelo eyimfuneko ngakumbi, okanye zonge ixesha lakho ngoxa ukhangela. Makhe sithi ukhangela irestyurenti yepizza kwindawo ohlala kuyo. Le webhsayithi iya kuthi ikucele ukuba uchaze indawo okuyo ukuze xa ukhangela “ipizza” ufumane impendulo oyifunayo... akukho nkcazelo ingakumbi nokutayipa okungakumbi okufunekayo.

Okanye ukuba wandlala izalathiso zokutya kwindawo ethile, iwebhsayithi iya kwazi apho uqala khona ukuze usuke nje uyixelele apho ufuna ukuya khona.

Le nkonzo yeyokuzithandela ngokupheleleyo – IFirefox ayiyichazi indawo okuyo ngaphandle kwemvume yakho – yaye yenziwa kuhlonelwa ngokupheleleyo iimfihlelo zakho. Yaye njengazo zonke ii-elementi zeFirefox, iyilwa kusetyenziswa imilinganiselo evulelekileyo ukwenza lula ukwamkelwa ngabavelisi beWebhu.

Isebenza njani?

Xa utyelela iwebhsayithi efunisela ngendawo, iFirefox iya kukubuza ukuba ufuna ukwabelana ngendawo.

Ukuba uyavuma, iFirefox iqokelela inkcazelo ngeendawo ezikufutshane ezinewayalesi neadresi yekhompyutha yakho yeiIP. Emva koko, ithumela le nkcazelo kumnikezeli wenkonzo wendawo ngokuzenzekelayo, iGoogle Location Services, ukuze iqikelele indawo okuyo. Olo qikelelo lwendawo luthi luchazwe kwiwebhsayithi ecelayo.

Ukuba uthi akuvumi, iFirefox ayisayi kwenza nto.

Zichane kangakanani iindawo?

Ukuchana kwahluka kakhulu ngokweendawo ngeendawo. Kwezinye iindawo, abanikezeli ngeenkonzo bethu banokukwazi ukuchaza indawo ukuya kutsho kwiimitha ezimbalwa. Noko ke, kweminye imimandla kunokufuneka ngaphezu kunoko. Zonke iindawo ezibuyiswa ngabanikezeli ngeenkonzo bethu luqikelelo kuphela yaye asiqinisekisi ukuchana kweendawo ezinikiweyo. Sicela ungayisebenzisi le nkcazelo kwiimeko zongxamiseko. Sebenzisa nje ingqiqo.

Yiyiphi inkcazelo ethunyelwayo, yaye kubani? Yaye iimfihlelo zam zikhuselwe kangakanani?

Imfihlelo yakho ibaluleke kakhulu kuthi, yaye uFirefox akaze achaze indawo okuyo ngaphandle kwemvume yakho. Xa utyelela iphepha elicela inkcazelo yakho, uya kubuzwa ngaphambi kokuba nayiphi na inkcazelo ichazwe kwiwebhsayithi ecelayo nomnye umnikezeli weenkonzo.

Ngokuzenzekelayo, iFirefox isebenzisa iGoogle Location Services ukuze ifumanise indawo okuyo ngokuthumela:

 • i-IP adresi yekhompyutha yakho,
 • inkcazelo ngeendawo ezikutshane zokufumana iwayalesi, kunye
 • nesifumani somthengi sesiquphe, esabelwe nguGoogle, esiphelelwayo qho kwiiveki ezi-2.

Ukuze ufumane ingcaciso epheleleyo yenkcazelo eqokelelwe yaza yasetyenziswa nguFirefox, nceda ubone ISaziso Semfihlelo SeFirefox.

IGoogle Location Services ize ibuyele kwindawo eqikelelwayo (umz., ilatitude nelongitude). Ukuze ufumane ingcaciso epheleleyo yenkcazelo eqokelelwe yaza yasetyenziswa nguGoogle, nceda ubone Google Geolocation Privacy Policy.

Inkcazelo itshintsha kuqhagamshelo olukhowudiweyo ukukhusela imfihlelo yakho. Xa iFirefox inenkcazelo yendawo yakho, iyidlulisela kwiwebhsayithi eyicelileyo. Ngethuba elingephi igama okanye indawo yewebhsayithi oyityelelayo, okanye naziphi na iikuki, ezikhe zabiwa neGoogle Location Services.

UMozilla okanye uGoogle akasayi kusebenzisa inkcazelo eqokelelwe yiGoogle Location Services ukuze ifumanise okanye ijonge izinto ozenzayo.

Ukuze ufumane inkcazelo ngoko iwebhsayithi ecelayo eyenzayo ngenkcazelo yendawo okuyo, sicela ubhekisele kwipolisi yeemfihlelo yewebhsayithi.

Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngeemfihlelo zakho, funda kwakhona:

Ngaba ndiyetrekwa njengoko ndibhrawa iwebhu?

Hayi. IFirefox kuphela icela indawo xa iwebhsayithi isenza isicelo, ize ichaze kuphela indawo yakho xa umsebenzisi egunyazise isicelo. IFirefox ayitreki okanye ikhumbule indawo okuyo njengoko ubhrawza.

Ndiyicima njani imvume enikwe isayithi?

Ukuba unike iFirefox imvume yokusoloko uchaza indawo okuyo kwisayithi uze kamva utshintshe ingqondo, unokuthi ngokulula uyicime loo mvume. Ungayenza ngolu hlobo:

 • Navigate kwisayithi apho uye wanika khona imvume
 • Yiya kwie Tools menu, uze ukhethe Page Info
 • Khetha ithebhu yeeMvume
 • Tshintsha isetingi yeShare Location

Ndikucima njani isigxina ukuBhrawza okuFunisela iNdawo?

UkuBhrawza okuFunisela iNdawo kusoloko kungena kwiFirefox. Ayikho inkcazelo yendawo ekhe ithunyelwe ngaphandle kwemvume yakho. Ukuba ufuna ukuyekisa le fitsha ngokupheleleyo, sicela ulandele le seti yamanyathelo:

 • Kwibha yeURL, tayipa ngeconfig
 • Tayipa geo.enabled
 • Klika kabini ku geo.enabled preferensi
 • Ukubhrawuza okufunisela indawo ngoku kuyekisiwe

Ndingafaka njani kwi-Geolocation kwiwebhusayithi yam?

Ungadibanisa inkxaso yeGeolocation kwinkonzo yakho ngokulandela imiyalelo kwi Mozilla Developer Center.