Chúng tôi đang mở ra một Internet hoàn toàn mới.

Khám phá một số cải tiến mới nhất của chúng tôi — được xây dựng bằng công nghệ Web mở và được thiết kế để giúp giữ cho Internet lành mạnh và luôn dễ dàng tiếp cận.

Biến thực tế ảo trở thành hiện thực

Sử dụng A-Frame, các nhà phát triển, nhà thiết kế và các hoạ sĩ dễ dàng tạo ra những trải nghiệm truy cập thực tế ảo.

Tìm hiểu A-Frame

Sử dụng Web để thay đổi các trò chơi

Với công nghệ Web mạnh mẽ, tiên phong bởi Mozilla, các nhà phát triển đang đưa các trò chơi lên một cấp độ mới.

Xem có gì mới

Xây dựng web của vạn vật

Chúng tôi đang làm việc để tạo ra một framework web vạn vật mở của phần mềm và dịch vụ giúp thu hẹp khoảng cách truyền thông giữa các thiết bị được kết nối.

Tìm hiểu thêm

Xây dựng một trình duyệt cho bạn

Thế hệ tiếp theo của Web là một trình duyệt trực quan, hữu ích và phù hợp với bạn.

Tìm hiểu thêm

Tạo ra một ngôn ngữ lập trình an toàn hơn

Được tài trợ bởi Mozilla, ngôn ngữ lập trình Rust cho phép các trình duyệt, các hệ thống và nhiều nền tảng khác nữa chạy nhanh hơn và an toàn hơn.

Tìm hiểu về Rust

Blog

Đọc các tin mới từ các blog công nghệ của Mozilla.

 • Essential WebVR resources

  Hacks

  With the release of the WebVR API v1.1, and WebVR support in Firefox 55, here’s a collection of useful resources for WebVR development. From the landing page at vr.mozilla.org to the A-Frame website and community, here’s everything you need to get started.

  Đọc tiếp
 • A-Frame comes to js13kGames: build a game in WebVR

  Hacks

  Announcing a new twist to this year’s js13kgames competition – the A-Frame category! We challenge you to build a WebVR game experience with A-Frame. For this category, you’ll have the same file size limit set to 13 kilobytes plus the A-Frame library for free. This year’s theme: lost. Submissions close: September 13.

  Đọc tiếp
 • Firefox 55: first desktop browser to support WebVR

  Hacks

  Firefox on Windows is the first desktop browser to support the new WebVR standard (and macOS support is ready now in Nightly!) You’ll find many new features for developers, as well as underlying platform changes that make Firefox and the Web faster and more secure.

  Đọc tiếp
 • WebVR for All Windows Users

  Hacks

  On August 8, Mozilla will make WebVR available in Firefox for all 64-bit Windows users with an Oculus Rift or HTC VIVE headset. Since we first announced this feature two months ago, we’ve seen tremendous growth in the tooling, art content, and applications being produced for WebVR.

  Đọc tiếp