Chúng tôi đang mở ra một Internet hoàn toàn mới.

Khám phá một số cải tiến mới nhất của chúng tôi — được xây dựng bằng công nghệ Web mở và được thiết kế để giúp giữ cho Internet lành mạnh và luôn dễ dàng tiếp cận.

Biến thực tế ảo trở thành hiện thực

Sử dụng A-Frame, các nhà phát triển, nhà thiết kế và các hoạ sĩ dễ dàng tạo ra những trải nghiệm truy cập thực tế ảo.

Dùng thử

Sử dụng Web để thay đổi các trò chơi

Với công nghệ Web mạnh mẽ, tiên phong bởi Mozilla, các nhà phát triển đang đưa các trò chơi lên một cấp độ mới.

Thử một số bản demo

Tạo sự tin tưởng với IOT

Qua sự đổi mới, chúng tôi mang lại sự tin tưởng và minh bạch cho hệ thống các thiết bị thông minh.

Tìm hiểu thêm

Xây dựng một trình duyệt cho bạn

Thế hệ tiếp theo của Web là một trình duyệt trực quan, hữu ích và phù hợp với bạn.

Tìm hiểu thêm

Tạo ra một ngôn ngữ lập trình an toàn hơn

Được hỗ trợ bởi Mozilla, Rust cho phép các trình duyệt, hệ thống và nhiều phần khác chạy nhanh và an toàn hơn.

Xem video

Blog

Đọc các tin mới từ các blog công nghệ của Mozilla.

 • An inside look at Quantum DOM Scheduling

  Hacks

  Scheduling is a significant piece of Project Quantum, which focuses on making Firefox more responsive, especially when lots of tabs are open. In this article, we describe problems we identified in multi-tab browsing, the solutions we figured out, the current status of Quantum DOM, and opportunities for contribution to the project.

  Đọc tiếp
 • Powerful New Additions to the CSS Grid Inspector in Firefox Nightly

  Hacks

  CSS Grid is revolutionizing web design. It’s a flexible, simple design standard that can be used across all browsers and devices. That’s why we built CSS Grid Inspector. We’ve been working hard on the Firefox Developer Tools Layout panel, adding powerful new features to the Grid Inspector and Box Model. The latest enhancements are now available in Firefox Nightly.

  Đọc tiếp
 • Designing for performance: A data-informed approach for Quantum development

  Hacks

  What makes work on performance so challenging and why is it so important to include the user from the very beginning? This article explores the difference between technical and perceived performance, and describes an approach to testing and measurement that correlates the user’s quality of experience with characteristics that engineers can benchmark.

  Đọc tiếp
 • Network Monitor Reloaded (Part 1)

  Hacks

  The Network Monitor tool has been available in Firefox since the earliest days of Firefox Dev Tools. It’s an invaluable tool for anyone who cares about page load performance and fast modern web pages. Now the monitor has been re-architected for a more modern web development workflow using standard web technologies

  Đọc tiếp