Chúng tôi đang mở ra một Internet hoàn toàn mới.

Khám phá một số cải tiến mới nhất của chúng tôi — được xây dựng bằng công nghệ Web mở và được thiết kế để giúp giữ cho Internet lành mạnh và luôn dễ dàng tiếp cận.

Mang công nghệ thực tế ảo đến nền tảng web

Sử dụng WebVR, nhà phát triển, các nhà thiết kế và các nghệ sĩ có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế ảo ngay trên web.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Web để thay đổi các trò chơi

Với công nghệ Web mạnh mẽ, tiên phong bởi Mozilla, các nhà phát triển đang đưa các trò chơi lên một cấp độ mới.

Xem có gì mới

Xây dựng web của vạn vật

Chúng tôi đang làm việc để tạo ra một framework web vạn vật mở của phần mềm và dịch vụ giúp thu hẹp khoảng cách truyền thông giữa các thiết bị được kết nối.

Tìm hiểu thêm

Xây dựng một trình duyệt cho bạn

Thế hệ tiếp theo của Web là một trình duyệt trực quan, hữu ích và phù hợp với bạn.

Tìm hiểu thêm

Tạo ra một ngôn ngữ lập trình an toàn hơn

Được tài trợ bởi Mozilla, ngôn ngữ lập trình Rust cho phép các trình duyệt, các hệ thống và nhiều nền tảng khác nữa chạy nhanh hơn và an toàn hơn.

Tìm hiểu về Rust

Blog

Đọc các tin mới từ các blog công nghệ của Mozilla.

 • Actual Input Latency: cross-browser measurement and the Hasal testing framework

  Hacks

  Editor’s Note: This post is also featured on the 2017 Performance Calendar. This is a story about an engineering team at Mozilla, based in Taipei, that was tasked with measuring performance and solving some specific performance bottlenecks in Firefox. It is also a story about user-reported performance issues that were turned into actionable insights. It …

  Đọc tiếp
 • A Classic Extension Reborn: Tree Style Tab

  Hacks

  Yuki “Piro” Hiroshi is a trailblazer and a true do-it-yourselfer. Whenever the Tokyo-based programmer gets irritated with any aspect of his browsing experience, he builds a workaround for himself and shares it with others. After authoring nearly 100 browser extensions, Piro recently took on his biggest challenge yet: migrating the legacy Tree Style Tab (TST) extension to work with the new WebExtensions API and Firefox Quantum.

  Đọc tiếp
 • Using Headless Mode in Firefox

  Hacks

  Browser automation is not a new idea, but is an increasingly important part of how modern websites are built, tested, and deployed. Firefox now has support for headless mode, making it easier to use as a backend to automated tools. Learn how to work with headless mode in Firefox.

  Đọc tiếp
 • Using the new theming API in Firefox

  Hacks

  Explore the new theming API for Firefox Quantum, and see what you can do with lightweight theming, dynamic themes, per-window themes, and a quick look at what’s next for themes in 2018.

  Đọc tiếp