Chúng tôi đang mở ra một Internet hoàn toàn mới.

Khám phá một số cải tiến mới nhất của chúng tôi — được xây dựng bằng công nghệ Web mở và được thiết kế để giúp giữ cho Internet lành mạnh và luôn dễ dàng tiếp cận.

Mang công nghệ thực tế ảo đến nền tảng web

Sử dụng WebVR, nhà phát triển, các nhà thiết kế và các nghệ sĩ có thể chia sẻ trải nghiệm thực tế ảo ngay trên web.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Web để thay đổi các trò chơi

Với công nghệ Web mạnh mẽ, tiên phong bởi Mozilla, các nhà phát triển đang đưa các trò chơi lên một cấp độ mới.

Xem có gì mới

Xây dựng web của vạn vật

Chúng tôi đang làm việc để tạo ra một framework web vạn vật mở của phần mềm và dịch vụ giúp thu hẹp khoảng cách truyền thông giữa các thiết bị được kết nối.

Tìm hiểu thêm

Xây dựng một trình duyệt cho bạn

Thế hệ tiếp theo của Web là một trình duyệt trực quan, hữu ích và phù hợp với bạn.

Tìm hiểu thêm

Tạo ra một ngôn ngữ lập trình an toàn hơn

Được tài trợ bởi Mozilla, ngôn ngữ lập trình Rust cho phép các trình duyệt, các hệ thống và nhiều nền tảng khác nữa chạy nhanh hơn và an toàn hơn.

Tìm hiểu về Rust

Blog

Đọc các tin mới từ các blog công nghệ của Mozilla.

 • An Introduction to CSS Grid Layout: Part 1

  Hacks

  CSS Grid Layout is completely changing the game for web design. It allows us to create complex layouts on the web using simple CSS. Part 1 of this 2-part primer introduces the vocabulary of CSS Grid and the new Firefox DevTools playground, and shows you how to start coding.

  Đọc tiếp
 • Remaking Lightbeam as a browser extension

  Hacks

  You may have heard of browser extensions — the technology for building extensions in Firefox has been modernized to support Web standards, and is one of the reasons why Firefox Quantum will be the fastest and most stable release yet. This post looks at conceptual differences between a browser extension and a traditional web application, illustrated with some practical examples and tips from the author’s experience developing Lightbeam.

  Đọc tiếp
 • The whole web at maximum FPS: How WebRender gets rid of jank

  Hacks

  The Firefox Quantum release is getting close. It brings many performance improvements, including the super fast CSS engine that we brought over from Servo. But there’s another big piece of Servo technology that’s not in Firefox Quantum quite yet, though it’s coming soon. That’s WebRender, which is being added to Firefox as part of the …

  Đọc tiếp