Firefox Lite Thông báo Quyền riêng tư

Tại Mozilla, chúng tôi tin tưởng rằng quyền riêng tư là nền tảng của một môi trường internet lành mạnh.

Đó là lý do vì sao chúng tôi xây dựng Firefox Lite và tất cả sản phẩm khác, để mang đến khả năng kiểm soát cao hơn cho bạn về thông tin bạn chia sẻ trực tuyến và thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để chỉ thu thập những gì mình cần nhằm cải thiện Firefox Lite cho tất cả mọi người.

Trong Thông báo Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ giải thích Firefox Lite nhận và chia sẻ dữ liệu gì và hướng bạn đến các cài đặt để kiểm soát sự chia sẻ này. Chúng tôi cũng tuân theo các thực tiễn được trình bày trong Thông báo Quyền riêng tư của Mozilla về cách nhận, xử lý và chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ Firefox Lite.

Firefox Lite theo mặc định sẽ chia sẻ dữ liệu với:

CẢI TIẾN HIỆU SUẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CHO NGƯỜI DÙNG Ở KHẮP MỌI NƠI

  • Dữ liệu tương tác: Firefox Lite sẽ gửi dữ liệu về tương tác của bạn với Firefox Lite cho chúng tôi (như số lượng trang web truy cập, độ dài phiên truy cập và thay đổi cài đặt) cũng như các tính năng của Firefox Lite được cung cấp bởi Mozilla hay các đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như tương tác với các tính năng tìm kiếm của Firefox Lite và các tham chiếu về đối tác tìm kiếm).

  • Dữ liệu kỹ thuật: Firefox Lite sẽ gửi dữ liệu về phiên bản và ngôn ngữ của Firefox Lite; hệ điều hành của thiết bị và cấu hình phần cứng, bộ nhớ, thông tin cơ bản về các sự cố và lỗi, kết quả của những quá trình được tự động hóa như cập nhật và kích hoạt cho chúng tôi. Khi Firefox Lite gửi dữ liệu cho chúng tôi, địa chỉ IP của bạn sẽ tạm thời được thu thập như một phần nhật ký máy chủ của chúng tôi.

Hãy xem tài liệu chi tiết về Firefox Lite ở đây hay tắt “Gửi dữ liệu sử dụng” trong phần cài đặt của bạn.

ĐỀ NGHỊ NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN

Firefox Lite hiển thị nội dung như các Trang hàng đầu (các website được Mozilla gợi ý cho người dùng Firefox Lite lần đầu tiên) và Nội dung & Dịch vụ (Tin tức, Mua sắm, Trò chơi và nhiều nội dung khác không theo sở thích cá nhân của người dùng).

  • Dữ liệu Kỹ thuật & Tương tác: Firefox Lite gửi cho chúng tôi dữ liệu về vị trí, kích thước và nơi đặt nội dung của các Trang hàng đầu và Nội dung & Dịch vụ chúng tôi gợi ý cũng như dữ liệu cơ bản về tương tác của bạn với nội dung được gợi ý. Dữ liệu này cũng bao gồm số lần nội dung gợi ý được hiển thị hay nhấp vào và thời gian tương tác với chúng.

  • Nội dung & Dịch vụ: Nội dung & Dịch vụ của Firefox Lite là tin tức, trò chơi, ưu đãi và nhiều hơn nữa, được địa phương hóa và cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi trong các quốc gia nhất định. Trong một số trường hợp, khi bạn nhấp vào nội dung được khuyến nghị, chúng tôi sẽ thông báo chủ sở hữu nội dung bên thứ ba về nội dung của họ được tìm kiếm trên Firefox Lite, nhưng không phải người tìm kiếm. Điều này bao gồm cả nội dung từ YouTube. Bạn có thể đọc về Điều khoảnChính sách quyền riêng tư của YouTube để biết thêm thông tin. Bạn hãy xem ở đây để biết thêm chi tiết.

  • Dữ liệu nội dung: Một số đối tác của nội dung được gợi ý gửi cho chúng tôi ma trận tổng hợp của loại nội dung mà mọi người tương tác, ví dụ, mua sắm, thể thao hoặc tin tức, nhưng Mozilla không nhận được danh tính của những cá nhân tương tác với nội dung.

ĐO LƯỜNG VÀ HỖ TRỢ TIẾP THỊ CỦA CHÚNG TÔI

  • Dữ liệu tham chiếu và chiến dịch: Để giúp cải thiện các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, Firefox Lite có thể dùng "Dữ liệu tham chiếu" chẳng hạn như miền website hay chiến dịch quảng cáo mà có nhắc bạn tải về và cài đặt Firefox Lite. Dữ liệu này sẽ được giữ bởi nhà cung cấp chuyên phân tích, Điều chỉnh và được cung cấp khi bạn bắt đầu Firefox Lite, bao gồm cả một ID quảng cáo Google, dấu thời gian, quốc gia, địa phương, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng các nhà cung cấp bên thứ ba để quản lý các chương trình tham chiếu và xử lý bất kỳ dữ liệu nào bạn chọn gửi.

  • Giải thưởng vượt qua thử thách: Cần có một Tài khoản Firefox để tham gia Giải thưởng vượt qua thử thách. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Thông báo Quyền riêng tư dành cho Tài khoản Firefox. Nếu bạn quyết định tham gia vào một trong các giải thưởng vượt qua thử thách của chúng tôi, Mozilla sẽ nhận được thông tin về tương tác của bạn với các tính năng của Firefox Lite khi tham gia thử thách. Khi bạn kết nối với Tài khoản Firefox của bạn, chúng tôi sẽ liên kết thông tin tương tác của giải thưởng vượt qua thử thách với Tài khoản Firefox của bạn. Nếu bạn đổi giải thưởng của mình trên website của đối tác của chúng tôi, đối tác đó sẽ nhận được thông tin về giao dịch mua của bạn. Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu tổng hợp về việc người dùng Firefox Lite mua gì trên website của các đối tác bên thứ ba của chúng tôi, nhưng không nhận được dữ liệu về cá nhân cụ thể nào đã mua. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp thông báo và gợi ý nội dung liên quan đến người dùng Firefox Lite.

Tìm hiểu thêm về Dữ liệu tham chiếu và chiến dịch.

CẢI TIẾN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Để giúp chúng tôi cải tiến hiệu suất, hỗ trợ sự cố, cung cấp các tính năng mới và am hiểu trải nghiệm của bạn với Firefox Lite cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua thử nghiệm A/B và gửi tin nhắn trong sản phẩm, Firefox Lite sẽ sử dụng nền tảng Firebase của Google để nhận dữ liệu từ thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tập hợp dữ liệu của Firebase hay tắt “Gửi Dữ liệu Sử dụng” trong phần cài đặt của bạn.


Nếu bạn sử dụng các tính năng này, Firefox Lite sẽ chia sẻ dữ liệu để cung cấp chức năng:

TÌM KIẾM

Bạn có thể thực hiện các tìm kiếm trực tiếp từ thanh tìm kiếm trong Firefox Lite. Mozilla sẽ không nhận các truy vấn tìm kiếm của bạn. Dữ liệu truy vấn sẽ được gửi cho nhà cung cấp tìm kiếm của bạn mà có chính sách quyền riêng tư riêng.

  • Đề nghị tìm kiếm: Firefox Lite theo mặc định sẽ gửi các truy vấn tìm kiếm cho nhà cung cấp dịch vụ để giúp bạn khám phá những cụm từ quen thuộc những người khác dùng để tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của bạn. Dữ liệu này sẽ không được gửi nếu nhà cung cấp tìm kiếm mà bạn đã chọn không hỗ trợ đề nghị tìm kiếm.

ĐỊA ĐIỂM

  • Dữ liệu địa điểm cho dịch vụ vị trí địa lý của Google: Firefox Lite sẽ luôn hỏi bạn trước khi quyết định và chia sẻ địa điểm của bạn với một website yêu cầu (ví dụ, nếu một website bản đồ cần địa điểm của bạn để cung cấp hướng). Để xác định địa điểm, Firefox Lite có thể dùng các tính năng vị trí địa lý của hệ điều hành của bạn, mạng Wi-fi, mạng lưới thiết bị di động hay địa chỉ IP và có thể gửi dữ liệu này cho dịch vụ vị trí địa lý của Google mà có chính sách quyền riêng tư riêng.

Tìm hiểu thêm tại.