Tin tốt đây - bạn đang sử dụng
phiên bản mới nhất của Firefox!

Thêm một tin tốt hơn nữa - Firefox bây giờ hỗ trợ các tính năng được sử dụng để chạy các plugin bổ sung.

Cần sự trợ giúp? Truy cập trang Trợ giúp Mozilla

Các tính năng tốt hơn,
cập nhật plugin ít hơn

Firefox đã được mở rộng để hỗ trợ các tính năng được sử dụng để chạy các plugin bổ sung. Bây giờ, chúng luôn được cập nhật tự động và quản lý thông qua blocklist để tăng thêm sự bảo mật. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục lướt web và chỉ cần cập nhật mỗi mình Firefox.

Tải xuống phiên bản mới nhất:

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox

Cần sự trợ giúp? Truy cập trang Trợ giúp Mozilla

Mệt mỏi vì luôn phải cập nhật plugin?
Firefox hiểu điều đó.

Internet ngày càng phát triển, và chúng tôi cũng vậy. Bây giờ Firefox hỗ trợ nhiều tính năng hơn mà đã từng dùng để chạy các plugin cũ, vậy nên bạn có thể duyệt web với ít sự cố và gián đoạn hơn. Hơn nữa, hệ thống blocklist của chúng tôi bảo vệ bạn khỏi phải cập nhập chúng.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox