Trình duyệt Firefox cho iOS

Tốc độ bạn cần. Sự riêng tư mà bạn tin tưởng.

Các tính năng

  • Chuyển đổi giữa các thiết bị một cách chuyên nghiệp

    Khi bạn di chuyển, Firefox di chuyển cùng bạn. Truy cập những dấu trang yêu thích, các tab đang mở, mật khẩu và lịch sử trên mọi thiết bị.

  • Kiểm soát quyền riêng tư của bạn

    Chia sẻ hay không chia sẻ… điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Firefox không bán quyền truy cập dữ liệu của bạn, vậy nên bạn có toàn quyền kiểm soát ai có thể nhìn thấy lịch sử duyệt web của bạn với duyệt web riêng tư và các tùy chọn bảo vệ.

  • Trở thành một người biết tất cả

    Tìm thấy thứ bạn cần tìm nhanh hơn với gợi ý tìm kiếm thông minh. Công việc của bạn sẽ được hoàn thiện nhờ việc dự đoán từ khóa tìm kiếm, do đó bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn một cách nhanh nhất.

Bảo mật hơn

Firefox không bán quyền truy cập vào thông tin cá nhân như các công ty khác. Nhờ các công cụ bảo mật để bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi, bạn kiểm soát được ai có thể thấy những thứ gì.

Đây là cách mà Firefox bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Hiệu năng tốt hơn

Sử dụng Internet đi! Năm ngoái chúng tôi đã tăng tốc hiệu suất của Firefox. Nó khởi động nhanh hơn, mở thẻ cũng nhanh hơn và cuộn trang nhanh như một con ma tốc độ.

Làm việc nhiều hơn với Firefox