Đưa các thẻ của bạn đi mọi nơi

Chia sẻ các thẻ đang mở giữa thiết bị di động, máy tính bàn hay máy tỉnh bảng với Firefox.

Xem các tab đang mở trên điện thoại và máy tính bảng bằng cách đăng nhập vào tài khoản Firefox.

Xem các tab đang mở bằng máy tính để bàn. Chỉ cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản Firefox.

Tải Firefox về — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Tải Firefox về — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Tải ứng dụng

Giải phóng hộp thư đến của bạn

Bạn vẫn còn gửi thư điện tử các liên kết cho chính mình? Thay vào đó hãy gửi các thẻ giữa các thiết bị.

Chuyển đổi thiết bị chuyên nghiệp

Bắt đầu phiên duyệt web trên một thiết bị, và tiếp tục phiên đó trên một thiết bị khác.

Chia sẻ mà không cần quan tâm

Dữ liệu của bạn an toàn với tài khoản Firefox.