Tải trình duyệt Firefox mới nhất.

Quyền riêng tư được bật tự động ở đây. Tải Firefox để chặn hơn 2000 trình theo dõi.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox
  • Xem những gì đã bị chặn

    Firefox cho bạn thấy có bao nhiêu trình theo dõi thu thập dữ liệu bị chặn với trình chống theo dõi nâng cao.

  • Giúp mật khẩu luôn bên bạn

    Firefox Lockwise tạo những mật khẩu bạn lưu trên Firefox một cách an toàn và sẵn sàng trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Theo dõi các vi phạm dữ liệu

    Firefox Monitor cảnh báo cho bạn nếu chúng tôi biết thông tin của bạn là một phần của việc vi phạm dữ liệu của một công ty khác.