Tải trình duyệt Firefox mới nhất.

Quyền riêng tư được bật tự động ở đây. Tải Firefox để chặn hơn 2000 trình theo dõi.

  • Xem những gì đã bị chặn

    Firefox cho bạn thấy có bao nhiêu trình theo dõi thu thập dữ liệu bị chặn với trình chống theo dõi nâng cao.

  • Giúp mật khẩu luôn bên bạn

    Firefox Lockwise tạo những mật khẩu bạn lưu trên Firefox một cách an toàn và sẵn sàng trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Theo dõi các vi phạm dữ liệu

    Firefox Monitor cảnh báo cho bạn nếu chúng tôi biết thông tin của bạn là một phần của việc vi phạm dữ liệu của một công ty khác.