Firefox mới

Nhanh và tốt hơn.

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Tải xuống Firefox — Tiếng Việt

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Quyền riêng tư trên Firefox
  • Nhanh hơn 2 lần

    Firefox tốt nhất bao giờ hết

  • Nhẹ

    Sử dụng bộ nhớ ít hơn 30% so với Chrome

  • Riêng tư mạnh mẽ

    Duyệt web riêng tư với chế độ chống theo dõi