Firefox Lite Abiso sa Privacy

Sa Mozilla, naniniwala kaming mahalaga ang privacy para sa isang masiglang internet.

Iyon ang dahilan kung bakit namin ginawa ang Firefox Lite, at lahat ng aming produkto, para mabigyan ka ng higit na kontrol sa impormasyong ibinabahagi mo online at sa impormasyong ibinabahagi mo sa amin. Nagsisikap kaming kolektahin lang ang kailangan namin para pahusayin ang Firefox Lite para sa lahat.

Sa Abiso sa Privacy na ito, ipinapaliwanag namin kung anong daa ang natatanggap at ibinabahagi ng Firefox Lite at ituturo ka sa mga setting para kontrolin ang pagbabahaging ito. Sumusunod din kami sa mga kasanayang nakabalangkas sa patakaran sa privacy ng Mozilla para sa kung paano namin tinatanggap, pinapangasiwaan at ibinabahagi ang impormasyong kinokolekta namin mula sa Firefox Lite.

Bilang default, ibinabahagi ng Firefox Lite ang data sa:

PAHUSAYIN ANG PERFORMANCE AT STABILITY PARA SA MGA USER KAHIT SAAN

  • Data ng interaksyon: Nagpapadala sa amin ang Firefox Lite ng data tungkol sa iyong mga interaksyon sa Firefox Lite (gaya ng bilang ng webpage na binisita, tagal ng session, at mga pagbabago sa mga setting) pati na rin sa mga feature ng Firefox Lite na inaalok ng Mozilla o ng aming mga partner (gaya ng interaksyon sa mga feature sa paghahanap ng Firefox Lite at mga referral ng partner sa paghahanap).

  • Teknikal na data: Nagpapadala sa amin ang Firefox Lite ng data tungkol sa bersyon at wika ng iyong Firefox Lite; operating system ng device at configuration ng hardware; memory, pangunahing impormasyon tungkol sa mga pag-crash at error; resulta ng mga automated na proseso gaya ng mga update, at pag-activate. Kapag nagpadala sa amin ang Firefox Lite ng data, pansamantalang kokolektahin ang iyong IP address bilang bahagi ng aming mga log ng server.

Basahin ang detalyadong dokumentasyon para sa Firefox Lite dito o i-off ang “Magpadala ng Data ng Paggamit” sa iyong Mga Setting.

MAGMUNGKAHI NG NAUUGNAY NA CONTENT

Nagpapakita ang Firefox Lite ng content, gaya ng Mga Nangungunang Site (mga website na iminumungkahi ng Mozilla sa mga unang beses na user ng Firefox Lite) at Content at Mga Serbisyo (hindi naka-personalize na Mga Balita, Pamimili, Laro, at Higit Pa).

  • Teknikal na data at data ng Interaksyon: Nagpapadala sa amin ang Firefox Lite ng data gaya ng posisyon, laki at placement ng parehong content na Mga Nangungunang Site at Content at Mga Serbisyo na iminumungkahi namin, pati na rin ang pangunahing data tungkol sa iyong mga interaksyon sa iminungkahing content. Kasama rito ang bilang ng beses na ipinapakita o kini-click ang iminumungkahing content at ang oras na ginugugol sa pakikipag-ugnayan sa mga mungkahi.

  • Content at Mga Serbisyo: Ang Content at Mga Serbisyo ng Firefox Lite ay hindi na-localize na mga balita, laro, deal at higit pa na inaalok ng aming mga partner sa ilang bansa. Sa ilang pagkakataon, kapag nag-click ka sa iminungkahing content, aabisuhan namin ang may-ari ng third-party na content na nakita ang kanilang content sa Firefox Lite, pero hindi kung sino ang nakakita rito. Kasama dito ang nilalaman mula sa YouTube. Maaari mong basahin ang Mga Tuntunin at Patakaran sa Pagkapribado ng YouTube para sa karagdagang impormasyon. Tingnan dito para sa higit pang mga detalye.

  • Data ng content: Nagpapadala sa amin ang ilang partner ng iminungkahing content ng mga pinagsama-samang sukatan sa mga uri ng content kung saan nakipag-ugnayan ang mga tao, halimbawa, pamimili, sports o balita, pero hindi natatanggap ng Mozilla ang pagkakakilanlan ng mga indibidwal na nakipag-ugnayan sa content.

SUKATIN AT SUPORTAHAN ANG AMING MARKETING

  • Data ng Referral at Campaign: Para makatulong na pahusayin ang aming mga marketing campaign, maaaring gumamit ang Firefox Lite ng “Data ng Referral” gaya ng website domain o advertising campaign na nag-refer sa iyong i-download at i-install ang Firefox Lite. Itinatabi ang data na ito ng aming analytics vendor, ina-adjust, at ibinibigay kapag sinimulan mo ang Firefox Lite, at may kasama ring Google advertising ID, timestamp, bansa, locale, operating system, at bersyon ng app. Maaari din kaming gumamit ng mga third party na vendor para mamahala ng mga referral program at mangasiwa ng anumang data na pipiliin mong isumite.

  • Mga Challenge para sa Reward: Kailangan ng Firefox Account para lumahok sa Mga Challenge para sa Reward.Para sa higit pang impormasyon, maaari mong basahin ang Abiso sa Privacy para sa Mga Firefox Account. Kung magpasya kang lumahok sa isa sa aming mga challenge para sa reward, tatanggap ang Mozilla ng impormasyon tungkol sa iyong mga interaksyon sa mga feature ng Firefox Lite na sangkot sa hamon. Kapag ikinonekta mo ang iyong Firefox Account, iuugnay namin ang impormasyon ng interaksyon sa challenge para sa reward na iyon sa iyong Firefox Account. Kung i-redeem mo ang iyong reward sa website ng aming partner, tatanggap ang partner na iyon ng impormasyon tungkol sa iyong mga pagbili. Maaari kaming makatanggap ng pinagsama-samang data tungkol sa kung ano ang binili ng mga user ng Firefox Lite sa mga website ng aming mga third-party na partner, pero hindi kung ano ang binili ng sinumang partikular na indibidwal. Ginagamit namin ang impormasyong ito para makatulong na maipaalam at makapagmungkahi ng nauugnay na content sa mga user ng Firefox Lite.

Matuto pa tungkol sa Data ng Referral at Campaign.

PAHUSAYIN ANG AMING PRODUKTO

Para tulungan kaming pagandahin ang performance, magbigay ng suporta sa mga pag-crash, at unawain ang iyong karanasan sa Firefox Lite at pagandahin ang karanasan ng user sa pamamagitan ng A/B testing at in-product na messaging, ginagamit ng Firefox Lite ang Firebase platform ng Google, na tumatanggap ng data mula sa iyong device. Matuto pa tungkol sa pangongolekta ng data ng Firebase o i-off ang “Magpadala ng Data ng Paggamit” sa iyong Mga Setting.


Kung gagamitin mo ang mga feature na itot, magbabahagi ang Firefox Lite ng data para makapagbigay ng functionality:

MAGHANAP

Maaari kang gumawa ng mga paghahanap nang direkta sa search bar sa Firefox Lite. Hindi natatanggap ng Mozilla ang iyong mga query sa paghahanap. Ang data ng query ay ipinapadala sa iyong search provider na may sarili nilang patakaran sa privacy.

  • Mga Mungkahi sa Paghahanap: Bilang default, ipinapadala ng Firefox Lite ang mga query sa paghahanap sa iyong search provider para matulungan kang malaman ang mga karaniwang parirala na hinanap ng ibang tao at pagandahin ang iyong karanasan sa paghahanap. Hindi ipapadala ang data na ito kung hindi sinusuportahan ng napili mong search provider ang mga mungkahi sa paghahanap.

LOKASYON

  • Data ng lokasyon sa geolocation service ng Google: Palaging nagtatanong ang Firefox Lite bago tukuyin at ibahagi ang iyong lokasyon sa humihiling na website (halimbawa, kung kailangan ng website ng mapa ang iyong lokasyon para makapagbigay ng mga direksyon). Para matukoy ang lokasyon, maaaring gamitin ng Firefox Lite ang mga geolocation feature ng iyong operating system, mga Wi-fi network, mga cell phone tower, o IP address, at maaaring ipadala ang data na ito sa geolocation service ng Google, na may sarili nitong patakaran sa privacy.

Matuto pa.