ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Firefox Rocket

ที่ Mozilla เราเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวเป็นรากฐานของอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

เราจึงสร้าง Firefox Rocket และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้คุณควบคุมข้อมูลที่แบ่งปันออนไลน์และที่แบ่งปันกับเราได้ เราพยายามเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับปรุง Rocket สำหรับทุกคน

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอธิบายว่า Rocket แบ่งปันข้อมูลใดบ้าง และจะบอกวิธีตั้งค่าเพื่อให้แบ่งปันข้อมูลน้อยลงได้ นอกจากนี้ เรายังยึดมั่นตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla เกี่ยวกับวิธีได้มา การจัดการ และการแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมจาก Rocket

ตามค่าเริ่มต้น Firefox Rocket แบ่งปันข้อมูลเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน

  • ข้อมูลปฏิสัมพันธ์: Rocket ส่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Rocket ให้เรา (จำนวนหน้าเว็บที่เข้าชม และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้ง) และคุณลักษณะของ Rocket ที่ Mozilla หรือคู่ค้าของเราพัฒนาขึ้นมา (เช่น ปฏิสัมพันธ์กับคุณลักษณะค้นหาใน Rocket และการอ้างถึงคู่ค้าในการค้นหา)

  • ข้อมูลเชิงเทคนิค: Rocket ส่งข้อมูลให้เราเกี่ยวกับเวอร์ชันและภาษาของ Rocket ที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ หน่วยความจำ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความล้มเหลวและข้อผิดพลาด ผลที่ได้จากกระบวนการอัตโนมัติอย่างการอัปเดตและการเปิดใช้งาน เวลา Rocket ส่งข้อมูลให้เรา บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บที่อยู่ IP ของคุณไว้ชั่วคราวด้วย

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Rocket อย่างละเอียดได้ที่นี่ หรือปิด “ส่งข้อมูลการใช้” ได้ในการตั้งค่า

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Rocket แสดงเนื้อหาอย่างเว็บไซต์ยอดนิยม (เว็บไซต์ที่ Mozilla แนะนำสำหรับผู้ใช้ Rocket เป็นครั้งแรก)

  • ข้อมูลเชิงเทคนิคและข้อมูลปฏิสัมพันธ์: Rocket ส่งข้อมูลให้เราเกี่ยวกับตำแหน่ง ขนาด และการจัดวางเนื้อหาที่เราแนะนำ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ Rocket แนะนำด้วย ซึ่งรวมถึงจำนวนครั้งที่เนื้อหาแนะนำแสดงขึ้นมาหรือมีการคลิกเนื้อหาดังกล่าว

ประเมินและให้การสนับสนุนด้านการตลาดของเรา

  • ข้อมูลอ้างถึงและข้อมูลแคมเปญ: เพื่อช่วยในการปรับปรุงแคมเปญการตลาด Rocket อาจใช้ “ข้อมูลอ้างถึง” อย่างโดเมนเว็บไซต์หรือแคมเปญโฆษณาที่แนะนำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง Rocket ข้อมูลนี้เก็บรักษาโดยบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์แก่เรา และจะนำไปใช้เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Rocket ข้อมูลนี้ยังรวมถึง ID โฆษณาของ Google เวลาที่บันทึก ประเทศ ภาษา ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชันของแอป เราอาจใช้บริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการจัดการโปรแกรมอ้างถึงและจัดการข้อมูลที่คุณเลือกว่าจะส่งเข้ามา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอ้างถึงและข้อมูลแคมเปญ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากข้อเสนอแนะของคุณ

เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความล้มเหลว การทำความเข้าใจประสบการณ์ของคุณในการใช้งาน Rocket และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการทดสอบแบบ A/B และการรับส่งข้อความในผลิตภัณฑ์ Firefox Rocket ใช้แพลตฟอร์ม Firebase ของ Google ซึ่งรับข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของ Firebase หรือปิด “ส่งข้อมูลการใช้” ได้ในการตั้งค่า


ถ้าคุณใช้คุณลักษณะต่อไปนี้ Rocket จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ใช้งานได้

การค้นหา

คุณสามารถค้นหาได้โดยตรงจากแถบค้นหาใน Rocket Mozilla จะไม่ได้รับคำค้นหาของคุณ คำค้นหาจะส่งไปที่ผู้ให้บริการค้นหาซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง

  • ข้อเสนอแนะการค้นหา: ตามค่าเริ่มต้น Rocket จะส่งคำค้นหาไปยังผู้ให้บริการค้นหาเพื่อช่วยให้คุณเห็นวลีที่คล้ายกันซึ่งผู้อื่นใช้ และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการค้นหาของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ส่งออกไป หากผู้ให้บริการค้นหาที่คุณเลือกไม่สนับสนุนคุณลักษณะข้อเสนอแนะการค้นหา

ตำแหน่ง

  • ส่งข้อมูลตำแหน่งให้บริการตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ Google: Rocket จะขอทุกครั้งก่อนที่จะระบุและแจ้งตำแหน่งของคุณให้เว็บไซต์ที่ขอ (เช่น ถ้าเว็บไซต์แผนที่ขอทราบตำแหน่งของคุณเพื่อให้ข้อมูลเส้นทาง) ในการระบุตำแหน่ง Rocket จะใช้คุณลักษณะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เครือข่าย Wi-fi เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือที่อยู่ IP ของระบบปฏิบัติการ และอาจส่งข้อมูลนี้ให้บริการตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ Google ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม