ตรวจสอบโปรแกรมเสริมของคุณ

ดูแลโปรแกรมเสริมของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยให้ Firefox ปลอดภัยและไหลลื่น

สถานะของโปรแกรมเสริม

  • การตรวจสอบโปรแกรมเสริมมีความสามารถจำกัดเมื่อใช้กับ Internet Explorer ควรใช้ Tool > Manage Addons ร่วมด้วย
  • ขั้นที่ 1 : คลิกที่ ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงโปรแกรมเสริม
  • ขั้นที่ 2 : ให้การปรับปรุงทั้งหมดเสร็จก่อน แล้วเริ่มการทำงานของเบราเซอร์ของคุณใหม่

โปรแกรมเสริมที่อาจมีความเสี่ยง
โปรแกรมเสริม สถานะ การดำเนินการ
โปรแกรมเสริมที่ล้าสมัยแล้ว
โปรแกรมเสริม สถานะ การดำเนินการ
โปรแกรมเสริมเหล่านี้เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว
โปรแกรมเสริม สถานะ การดำเนินการ
โปรแกรมเสริมที่ไม่รู้จัก
โปรแกรมเสริม การดำเนินการ

กลับขึ้นด้านบน