รุ่นที่ทำให้เป็นภาษาท้องถิ่นโดยสมบูรณ์

ภาษา ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ไม่พบภาษาที่ตรงกัน