คุณลักษณะเนื้อหาและบริการ ภารกิจประจำวัน ของรางวัลในการเข้าสู่ระบบ

เรากำลังต้องการผู้ที่ใช้ Firefox Lite เป็นประจำเพื่อใช้เนื้อหาและบริการซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ของเราทุกวัน เอกสารนี้ระบุกฎสำหรับภารกิจดังกล่าว

ภารกิจ

 • อันดับแรก ยอมรับภารกิจโดยคลิก “ฉันจะเข้าร่วม” แล้วยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • ใช้เนื้อหาและบริการซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ของ Firefox Lite เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่องกัน โดยที่ Firefox Lite จะมีระบบติดตาม
 • เมื่อใช้งานคุณลักษณะเนื้อหาและบริการเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่องกันแล้ว ให้กลับไปที่หน้าภารกิจแล้วลงทะเบียนหรือเข้าสู่บัญชี Firefox ของคุณเพื่อรับบัตรกำนัล/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งใบ
 • ระยะเวลาภารกิจ ภารกิจเริ่มต้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 และสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2020 ผลงานทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 รางวัลทั้งหมดจะต้องแลกภายในวันที่ 31 มกราคม 2020 มิฉะนั้นจะหมดอายุ
 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีเข้าร่วมภารกิจ ดูที่ หน้ารายละเอียด!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้ที่ติดตั้งหรืออัปเดต Firefox Lite ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 และ 24 มกราคม 2020 มีสิทธิ์ได้รับภารกิจ 7 วัน
 • ผู้เข้าร่วมภารกิจจะต้องบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
 • พนักงานของ Mozilla Corporation รวมถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัวใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง และบุตร) และสมาชิกในครัวเรือนของพนักงานดังกล่าวแต่ละคนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • คุณสามารถใช้บัญชี Firefox ได้เพียงบัญชีเดียวในการเข้าร่วมภารกิจ การใช้หลายบัญชีเพื่อเข้าร่วมภารกิจจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมภารกิจของคุณ และเราอาจห้ามผู้ทำผิดกติกาในการเข้าร่วมภารกิจชิงรางวัลในอนาคตด้วย หากคุณลงชื่อออกจากบัญชี Firefox ในระหว่างภารกิจ คุณจะสูญเสียความคืบหน้าในการทำภารกิจ 7 วันต่อเนื่องและจะต้องเริ่มต้นใหม่
 • แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงครั้งเดียว คุณไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจเดียวกันหลายครั้งได้
 • พนักงานของผู้สนับสนุนรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครือของผู้สนับสนุนน ครอบครัวใกล้ชิด (คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง และบุตร) และสมาชิกในครัวเรือนของพนักงานดังกล่าวแต่ละคนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • คุณต้องไม่อยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศ (เช่นคิวบาอิหร่านเกาหลีเหนือซูดานและซีเรีย) ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา
 • ยกเลิกเมื่อเป็นสิ่งต้องห้ามและเมื่อต้องมีการลงทะเบียน ค้ำประกัน หรือปรับเปลี่ยนตามท้องถิ่นใดๆ

ความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Firefox Lite จะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อคุณเข้าร่วมภารกิจนี้และเราจะดำเนินการและแบ่งปันข้อมูลนั้นอย่างไร

ฉันจะรับของกำนัลได้ที่ไหน

 • ตรวจดูประวัติการทำภารกิจของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ทำภารกิจ 7 วันเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีสิทธิ์ที่จะรับบัตรกำนัล/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ประวัติการแข่งขันชิงรางวัลของคุณจะแสดงขึ้นหลังจากผ่านไปในแต่ละวัน แต่คุณยังสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ https://qsurvey.mozilla.com/s3/Firefox-Lite-Reward-Help ด้วย!
 • กดปุ่มรับสิทธิ์เพื่อรับบัตรกำนัล/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติมที่นี่.

ฉันจะใช้ของขวัญได้อย่างไร

 • คูปองใช้ได้กับการซื้อกับ Shopee เท่านั้นและมีข้อ จำกัด บางประการ
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อโดยใช้บริการจัดส่งที่สนับสนุนโดยผู้ให้บริการบัตรกำนัล
 • อ่านบัตรของขวัญ / บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ข้อสงวนสิทธิ์ การเผยแพร่ และข้อจำกัดความรับผิด

MOZILLA CORPORATION มิได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย เกี่ยวกับของรางวัลใดๆ หรือการเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายหรือยอมรับรางวัลใดๆ เท่ากับว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนตกลงที่จะเผยแพร่และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้สนับสนุนและบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้า ผู้จัดจำหน่าย บริษัทตัวแทนโฆษณา/ส่งเสริมการขาย คู่ค้า และผู้จัดหาของรางวัล รวมถึงบริษัทแม่ของแต่ละบริษัท และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนของแต่ละบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้ปลอดความรับผิด”) ทั้งจากและต่อข้อเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งการกระทำใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหาย หรือการสูญเสียทรัพย์สิน อันเกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายหรือการรับหรือใช้งานหรือใช้ของรางวัลใดๆ ในทางที่ผิด ผู้ปลอดความรับผิดจะไม่รับผิดชอบต่อ: (1) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงใดๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากผู้เข้าร่วมภารกิจ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือจากอุปกรณ์หรือการเขียนโปรแกรมอันเกี่ยวข้องหรือที่นำมาใช้ในโครงการส่งเสริมการขาย (2) ความล้มเหลวทางเทคนิคในรูปแบบใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำงานผิดปกติ การสะดุด หรือความไม่ต่อเนื่องในสายโทรศัพท์ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเครือข่าย (3) การแทรกแซงโดยมนุษย์โดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดๆ ของการเข้าร่วมหรือโครงการส่งเสริมการขาย (4) ข้อผิดพลาดทางเทคนิคโดยมนุษย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการดูแลระบบของโครงการส่งเสริมการขายหรือกระบวนการเข้าร่วม หรือ (5) การบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นสาเหตุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน จากการเข้าร่วมภารกิจของผู้เข้าร่วมภารกิจในโครงการส่งเสริมการขายหรือการรับหรือใช้งานหรือใช้ของรางวัลใดๆ ในทางที่ผิด

หากมีผู้กระทำทุจริต หรือมีไวรัส ข้อบกพร่อง โปรแกรมอัตโนมัติ เหตุการณ์ที่เกิดความล้มเหลว หรือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ทราบมาก่อนหรือไม่คาดคิด อันมีผลต่อความยุติธรรมและ/หรือความเที่ยงตรงของภารกิจนี้ Mozilla Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับภารกิจนี้ โดยจะขอสงวนสิทธิ์นี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากมนุษย์หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิค

กฎหมายที่ควบคุมและข้อพิพาท

กฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้และโครงการส่งเสริมการขายนี้ควบคุมและตีความตามกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย อำนาจพิจารณาคดีและสถานที่สำหรับข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้จะอยู่ในซานตาคลาราเคาน์ตี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย หากข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องไม่อาจแก้ไขผ่านการพูดคุยโดยตรงหรือการไกล่เกลี่ย จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการตัดสินชี้ขาดอันมีผลผูกพันซึ่งควบคุมโดยองค์กรผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการในเขตอำนาจศาลและการไกล่เกลี่ย ตามกฎหมายการอนุญาโตตุลาการที่ปรับเปลี่ยนให้สะดวกขึ้นและระเบียบขั้นตอนหรือฉบับสืบเนื่องของกฎหมายนั้น (“กฎของ JAMS”) โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎของ JAMS สำหรับการเลือกอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ว่าอนุญาโตตุลาการนั้นมีประสบการณ์และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการตัดสินชี้ขาดบนพื้นฐานของแต่ละบุคคล และจะไม่นำไปรวมอยู่ในการตัดสินใดๆ ร่วมกับข้อเรียกร้องหรือข้อขัดแย้งใดๆ ของบุคคลอื่น กระบวนการทั้งหมดที่ดำเนินการตามย่อหน้านี้จะกระทำในซานตาคลาราเคาน์ตี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การชดใช้ตามข้อเรียกร้องใดๆ จะจำกัดเพียงความเสียหายตามจริงและไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ต่อความเสียหายเชิงลงโทษ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยบังเอิญ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการนำข้อเรียกร้องขึ้นสู่ศาล หรือยกเลิกสัญญานี้ หรือขอการบรรเทาทุกข์ตามคำสั่งศาลหรือที่เทียบเท่ากันอื่นใด ความรับผิดทั้งหมดของ MOZILLA CORPORATION ภายใต้ อันเกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่เกินมูลค่ารวมของรางวัลที่เสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ทำภารกิจสำเร็จหนึ่งคน

หากมีคำถามติดต่อเรา.