อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้คน
ไม่ใช่ผลกำไร

สวัสดี เราคือ Mozilla ผู้ชนะเลิศในการไม่แสวงหาผลกำไรอย่างภาคภูมิของอินเทอร์เน็ต ช่วยคงอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ เปิดกว้าง และเข้าถึงได้ทุกคน

ผลกระทบของเรา

ทำงานเพื่อ ให้อินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาพดี เปิด และสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด เราสอนความรู้เรื่องเว็บ ให้เครื่องมือ และสนับสนุนในนามของบุคคลทุกคนที่ให้ค่าอินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะของโลก

นวัตกรรมของเรา

ใช้เว็บในฐานะแพลตฟอร์ม เราสร้างเทคโนโลยีแบบเปิดและนวัตกรรมที่อนุญาตให้นักพัฒนาทำงานเป็นอิสระจากระบบนิเวศแบบปิดและควบคุมโดยองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์เว็บที่ปลอดภัยกว่าและเร็วกว่าสำหรับทุกคน

ปลดปล่อยอินเทอร์เน็ตของคุณ

ปลดปล่อยเว็บและจิตของคุณจะตามไป

รับ Firefox วันนี้