เปิดเว็บเร็วขึ้นดีขึ้น

เร็วขึ้น 2 เท่า ปกป้องความเป็นส่วนตัวในตัว และมี Mozilla อยู่เบื้องหลัง Firefox ใหม่เร็วขึ้นดีขึ้น

ดาวน์โหลด Firefox — ไทย

เครื่องของคุณไม่รองรับกับข้อกำหนดสำหรับ Firefox แต่คุณยังสามารถลองกับรุ่นเหล่านี้ได้:

ดาวน์โหลด Firefox — ไทย

ระบบของคุณไม่ตรงกับความต้องการที่ให้ Firefox ใช้งานได้

ระบบของคุณไม่ตรงกับความต้องการที่ให้ Firefox ใช้งานได้

โปรดทำตามคำแนะนำนี้เพื่อติดตั้ง Firefox

ประกาศความเป็นส่วนตัวจาก Firefox

เราทำให้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยขึ้น สุขภาพดีขึ้นและเร็วขึ้น

Mozilla เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อยู่เบื้องหลัง Firefox เว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์และนโยบายของเราเป็นไปเพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตรับใช้ผู้คนไม่ใช่ผลกำไร

ผลกระทบของเรา

ทำงานเพื่อคงอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ เปิดกว้าง และทุกคนเข้าถึงได้ เราสอนความรู้เรื่องเว็บ จัดหาเครื่องมือ และสนับสนุนในนามของบุคคลทุกคนที่เห็นคุณค่าของอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะระดับโลก

นวัตกรรมของเรา

ใช้เว็บในฐานะแพลตฟอร์ม เราสร้างเทคโนโลยีแบบเปิดและนวัตกรรมที่อนุญาตให้นักพัฒนาทำงานเป็นอิสระจากระบบนิเวศแบบปิดและควบคุมโดยองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์เว็บที่ปลอดภัยกว่าและเร็วกว่าสำหรับทุกคน