సైన్ అప్, సైన్ ఇన్ సమకాలీకరించబడుతుంటాయి.

ఒక Firefox ఖాతాతో మీ అన్ని ఇష్టాంశాలు, సంకేతపదాలు, తెరచిన ట్యాబులు మరెన్నో — మీరు Firefox వాడే ప్రతిచోటా పొందవచ్చు.

మీరు ప్రవేశించి Syncను ఉపయోగించడానికి తయారుగా ఉన్నారు.