புதிய Firefox

அதி வேகம் மிக நன்று.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை
  • 2x வேகமானது

    எப்போதும் மிகச் சிறந்த பயர்பாக்சு

  • இலகுவானது

    குரோமை உலாவியைவிட 30% குறைவான நினைவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது

  • வலிமையான தனிமை

    உண்மையான தடமறியல் பாதுகாப்புடன் கூடிய அந்தரங்க உலாவல்