உங்கள் iOS அல்லது Android கைபேசி மற்றும் கைக்கணினியில் பயர்பாக்சைப் பயன்படுத்தவும்

பயர்பாக்சு என்பது ஒரு சுய கைப்பேசி உலாவி மேலும் இதனை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் மொசில்லாவின் குறிக்கோளுக்கு ஆதரவுவாகவும் அந்தரங்கமாக மற்றும் தனிப்பட்டு உலாவும் அனுபவத்தை உருவாக்குகிறீர்கள்.

  1. உங்கள் Android மற்றும் iOS கருவிகளுக்கு பயர்பாக்சைச் சேர்க்கவும்