மொசில்லாவுடன் சேர்ந்து தொண்டாற்றுங்கள்!

  • 10,554 மொசில்லியன்ஸ் உலகெங்கும் உள்ளனர்
  • 41 நிகழ்ச்சிகள் உலகெங்கும் நடக்கவிருக்கின்றன
  • 87 மொழிகள், ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் கணக்கிடுகிறோம்

#IAmAMozillian

வணக்கம், என் பெயர் பே , நான் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ளஒரு மொசில்லியன்

நான் 2011 ஆண்டு முதன் முதலாக உள்ளூர் மொசில்லா நிகழ்வுக்கு சென்றேன் அங்கு நான் சந்தித்த அனைவரும் அற்புதமானவர்கள் அவர்கள் என்னை உற்ச்சாகப்படுத்தியதுடன் கூடுதலாக அறிந்து கொள்ளவும் உதவினார்கள். நான் தற்போது பிலிப்பைன்சின் மொசில்லா சமூக மேலாளராக உள்ளேன்.

நான் தற்போது உதவி புரிவது:

  • வெப்மேக்கர்
  • மங்கையர் மொசில்லா(WoMoz)
  • Firefox மாணவர் தூதுவர்கள்
  • சமூக உருவாக்கம்

My passion is for organizing local Webmaker and WoMoz (Women in Mozilla) community events where I can train others and help them develop their skills. I also help out with the Firefox Student Ambassadors program and Community Building.

My favorite part of being a Mozillian is the global community. I like to think of us as a “family” where we accept each other openly and are free to speak our minds while we work together.

இன்னும் பல மொசில்லா நண்பர்களைச் சந்திக்கவும்

சமூக புதுப்பிப்புக்களைப் பெறவும் (ஆங்கிலம்)