Om Lightbeam

Så fungerar tillägget

Lightbeam åskådliggör sambanden mellan de webb­platser du besöker och de tredje­parts­webb­platser som också är aktiva på de sidorna.

Med hjälp av två skilda typer av interaktiv grafisk återgivning — Graph (diagram) och List (lista) — låter Lightbeam dig granska individuella tredje parter, identifiera var de ansluter till dina nätaktiviteter och tillhandahåller sätt för dig att interagera med den här unika bilden av nätet.

Standardvyn Graph tillhandahåller ett realtidsdiagram över varje webbplats du besöker och alla tredjepartsförfrågningar som görs från din webbläsare. Graph-vyn tillhandahåller också justerbara filter, som snabbt och enkelt låter dig visualisera fler typer av data. List-vyn tillhandahåller alternativ som låter dig granska indi­vid­uella webb­platser i detalj. Webbplatsinställningarna i List-vyn låter dig blockera webb­platser från att ansluta till din Firefox, bevaka webb­platser som du är intresserad av och dölja webb­platser som du inte vill se i visualiseringarna.

Lightbeam erbjuder dessutom en informationspanel som tillhandahåller ytter­lig­are information om webbplatsen du har markerat och de webb­platser som den har anslutit till.

Lightbeams tillkomst

Lightbeam föddes i juli 2011 under namnet Collusion, ett personligt projekt av Mozillas programvaruutvecklare Atul Varma. Inspirerad av boken The Filter Bubble av Eli Pariser, skapade Atul ett experimentellt tillägg för att åskådliggöra surfbeteenden och datainsamling på nätet.

I februari 2012 introducerade Gary Kovacs, som vid den tidpunkten var VD för Mozilla, tillägget Collusion i en TED-föreläsning om hur man kan avslöja spårning på internet (numera en av de mest sedda TED-föreläsningarna någonsin).

I september samma år slog Mozilla samman sina påsar med forskare och forskarstudenter vid Emily Carr University of Art + Design för att utveckla och implementera visualiseringsformer för tillägget. Med stöd av stiftelsen Ford Foundation och kanadensiska Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) stöptes Collusion om till Lightbeam och återlanserades under hösten 2013.

För att läsa mer om samarbetet, gå till http://research.ecuad.ca/lightbeam

Policyfrågor och det större sammanhanget

Vid Mozilla anser vi att alla ska ha tillgång till de verktyg som krävs för att kunna ta egna beslut rörande integritet på internet och vem som samlar in data om dem. Med Lightbeam tillhandahåller vi en värdefull (och öppen) plattform för gemenskapsbaserad forskning, som siktar på att öka medvetenheten om och främja analys av spårnings- och integritetsfrågor, för att slutligen få till stånd policyförändringar inom områdena spårning och integritet. Lightbeam är en del av större, samlad insats av Mozilla och dess affärspartner för att ge inter­net­användarna bättre kontroll över och öka transparensen för deras personliga data.

Läs mer om spårning och integritet på internet

Stiftelsen Mozilla är en ideell organisation som förespråkar värdet av ett öppet internet. En växande gemenskap inom Mozilla ser hur vikten av starkare integritet på nätet ökar och stöder flera initiativ som på olika sätt tar sig an problemet. stopwatching.us
www.mozilla.org/dnt/

Dataformat i Lightbeam

Läs vår dokumentation på Github för att lära dig mer om de filformat som används i Lightbeam.

affärspartner inom projektet Lightbeam

Stiftelsen Ford Foundation är en ideell organisation vars uppdrag är att förbättra den mänskliga välfärden. De tillhandahåller stöd för företag och institutioner som arbetar med att stärka demokratiska värden, bekämpar fattigdom och social orättvisa, stödjer mänskliga framsteg och främjar internationellt samarbete.

Social + Interactive Media Centre (SIM) vid Emily Carr University of Art + Design i kanadensiska British Columbia stödjer ett brett spektrum av projekt inom formgivning och medier genom att ge företag direkt åtkomst till det innovativa tänkande, den kunskap om formgivning och den forskningskompetens, som finns bland centrets forskare och studenter.