Rikta strålkastaren mot bevakarna

Se hur du spåras på nätet

Lightbeam är ett tillägg för Firefox, som använder interaktiv visu­ali­sering för att visa dig vilka första- och tredje­parts­webb­platser du interagerar med på nätet. Medan du surfar avslöjar Lightbeam hur djupt dagens internet faktiskt tränger, även delar som inte är uppen­bara för den genom­snitt­liga användaren.

Hämta Lightbeam för Firefox från Mozillas tilläggskatalog

Så fungerar Lightbeam

Hämta och kör tillägget Lightbeam i din Firefox.
Lightbeam skapar ett register över händelser för varje webb­plats du besöker och varje tredje­parts­webb­plats som lagras lokalt i din webb­läsare.
Lightbeam presenterar dessa händelser i ett diagram, som belyser samspelet mellan de webb­platser som du medvetet besöker och tredje­parts­webb­platserna.
Lightbeam kommer att fortsätta bygga ut diagrammet allt­efter­som du surfar. Du kan när­som­helst stoppa Lightbeam genom att inaktivera eller avinstallera tillägget. Din lightbeam­data kan enkelt sparas eller tas bort.

Spårning & sekretess

All spårning är inte dålig. Många tjänster är beroende av användardata för att kunna erbjuda relevant innehåll och förbättra din nät­upp­lev­else. Men spårning kan ske utan användarens vetskap. För vissa är det inte acceptabelt. Det borde vara du som bestämmer när, hur och om du vill att dina internetdata ska delas med andra. Vi inser vikten av transparens och vårt uppdrag handlar helt och hållet om att be­mynd­iga användarna — med hjälp av verktyg såväl som infor­mation. Om Lightbeam »

Visualisera dina data

När du har hämtat och installerat Lightbeam i Firefox, så sätter tillägget igång att skapa ett realtidsdiagram över de webb­platser du besöker och alla tredje parter som också är aktiva på de sidorna.

Analysera dina anslutningar

Allteftersom dina diagram växer kan du ta en närmare titt på sambanden mellan de olika första- och tredje­parts­webb­platser, som finns lagrade i dina data. Du kan också när­som­helst nollställa eller spara dina data.

Med stöd av Ford Foundation

Stiftelsen Ford Foundation arbetar med att skapa utåtriktade kamp­anjer, som syftar till att hjälpa människor att förstå dataspårning på nätet — både fördelarna och nackdelarna. Läs mer »