Ett hälsosamt Internet betyder att alla har kompetens att utvecklas

Personer överallt borde ha den kunskap som de behöver för att utnyttja Internets fulla kraft – och använda det för att göra sina liv och världen bättre. Det betyder att alla behöver kunna läsa, skriva och delta online. Ett hälsosamt Internet ligger i dina händer.

Att göra webbkunskap meningsfull för alla

Webbkunskap bör innebära alla färdigheter som vi behöver för att tänka, skapa och trivas på nätet.

Många personer hör termen webbkunskap och tycker att det innebär att lära sig att koda, eller STEM (Science, Technology, Engineeering, Mathematics) utbildning. Men webbkunskap är mycket bredare än det - det bör innehålla alla färdigheter för att vara säker och kompetent online. För att stärka våra digitala medborgare behöver vi alla veta hur man navigerar, hur man delar, vilken information som ska lita på, och viktigast av allt, hur man utvidgar gränserna för vår kunskap.

Hur kan du utveckla meningsfull webbkunskap

Hur gör Mozilla webbkunskap meningsfull för alla

Undervisa webbkunskap effektivt

Webbkunskap bör vara så grundläggande för utbildningar som läsning, skrivning och matematik – och det bör läras ut på alla utbildningsställen.

Att lära sig webbkunskap är som alla andra väsentliga färdigheter: vi lär oss bäst genom att göra. Och i den digitala världen sker lärande inte bara med lärare i klassrummet, utan överallt där det finns en Internetanslutning. Vi behöver att alla lärare har kunskapen och resurserna för att lära ut webbkunskap på det sätt som barnen lär sig bäst. Och vi måste se till att varje elev växer upp inte bara på webben, men också i hur den fungerar.

Hur kan du undervisa webbkunskap

 • Bli en lärare på webben

  Använd dessa aktiviteter och instruktioner för att hjälpa dina barn och din gemenskap bygga starka färdigheter i webbkunskap.

 • Fråga efter det

  Berätta för din skola – och dina barns – att webbkunskap är avgörande för utbildningen, och bör gå utöver att ha datorer i klassrummet.

Hur undervisar Mozilla webbkunskap

Kultivera digital medborgarskap

En grundläggande del av webbkunskapen är att förstå de krafter som skapar våra liv online: företagen bygger våra erfarenheter, politikerna skapar och stöder regeringens politik och den kraft vi håller som digitala medborgare för att skapa det Internet vi vill ha. Att ha ett uttalande i vår gemensamma framtid på webben innebär att bestämma vilka värden som är viktigast för oss och stå upp för de värdena när de hotas.

Hur kan du kultivera ditt digitala medborgarskap

 • Håll dig informerad

  Vilken aspekt av ditt online-liv är betyder mest för dig? Sekretess? Nätneutralitet? Delaktighet? Lär dig om problemen, och hitta din egen väg att vidta åtgärder.

Hur Mozilla kultiverar digital medborgarskap

 • Öka medvetenheten

  Skapa utrymmen för förståelse, konversation och gemenskap kring vad som gör ett hälsosamt Internet – som den sida du läser just nu, och kampanjer som Upphovsrättsreformen.

 • Utbilda lagstiftare

  Förespråka på politisk nivå för att se till att politiker förstår den roll som digitala medborgare spelar i vårt samhälle och anta en politik för att stärka medborgarna.

Hungrig på mer?

Läs på om webbkunskap i vår rapport om Internethälsa.