Ett hälsosamt Internet är öppet för alla

Ju fler röster, perspektiv, språk och människor som bidrar till webben, desto rikare blir upplevelsen för alla. Men hela Internet är ännu inte tillgängligt, välkomnande och säkert för alla. Tillsammans har vi makt att forma webben och vår värld tillsammans med den. Ett hälsosamt Internet är öppet för dig.

Digital delaktighet betyder att man främjar mångfald

För att Internet ska kunna uppfylla sitt största löfte måste det spegla mångfalden och erfarenheten av alla människor, överallt.

Så inkluderande som webben kan tyckas vara, är den ännu inte jämställd. Mer än hälften av världen är fortfarande utanför den; framväxande ekonomier och marginaliserade samhällen är ofta de sista att få tillgång. Färre kvinnor använder Internet än män. Utan mångfald bland dessa människor, kommer webben att bli full av fördomar.

Hur kan du främja mångfald

 • Skapa webbinnehåll

  Skapa ditt egna webbinnehåll – som videoklipp, blogginlägg, GIF-filer – på ditt språk, lokalt i ditt område.

 • Skapa resurser

  Stöd en resurs som Wikipedia som sänker barriären för kunskap – eller ännu bättre, hjälp till att utveckla den. Wikipedia behöver mer och mer mångsidiga bidragsgivare.

Hur främjar Mozilla mångfald

 • Förbättra tillgängligheten

  Förbättra standarder för webbtillgänglighet och gör Firefox inkluderande genom ansträngningar som vår grupp för tillgänglighet.

 • Utveckla digital kompetens

  Samarbete med UN Women för att hjälpa kvinnor i Afrika och runt om i världen att utveckla grundläggande digital kompetens.

Digital delaktighet betyder att man visar respekt

Vi borde alla ha möjlighet att delta fullt ut på Internet, utan att hota vårt rykte, vårt förtroende eller vår säkerhet.

Vi har alla sett vår del av otäcka kommentarsektioner. Ibland kan webben känna sig som en mycket ovänlig plats – särskilt för kvinnor, minoriteter och medlemmar i marginaliserade samhällen. Genom att avskräcka människor från att ansluta hotar cybermobbning och cybervåld inte bara individer, utan själva Internet.

Hur kan du visa respekt

Hur visar Mozilla respekt

 • Stöder verktyg för säkerhet

  Stöder Coral Project, som fungerar för att förbättra hur journalister och samhällen engagerar sig på nyhetswebbplatser, inklusive verktyg som Talk, som syftar till att skapa smartare, säkrare kommentarsektioner.

 • Stärka individer

  Genom att utveckla öppna läroplaner som ger människor möjlighet att skapa säkra utrymmen på nätet, som Undervisningspaket: Bekämpa cybervåld mot kvinnor och flickor.

Digital delaktighet innebär stöd för allmän tillgång till hela Internet

Vi bör alla ha överkomlig, högkvalitativ, obegränsad tillgång till hela webben, så hela världen kan dra nytta.

För att delta på webben måste du kunna ha Internet. Program har uppstått som erbjuder gratis eller subventionerad Internetåtkomst, men den är ofta långsam eller begränsad, vilket skapar ett "sämre internet för fattiga människor". I den mest extrema situation, stänger regeringar i världen av hela eller delar av Internet för att betjäna sina egna dagordningar, vilket kan hota mänskliga rättigheter och till och med den globala ekonomins hälsa.

Hur du kan stödja allmän åtkomst

 • Donera din utrustning

  Donera din gamla dator, bärbara datorer och mobiltelefoner till ideella organisationer som renoverar och distribuerar dem till mindre gynnade grupper.

 • Förespråka för öppenhet

  Berätta för dina företrädare att en öppen och prisvärd tillgång till Internet bör vara en politisk prioritet.

Hur stöder Mozilla stöder allmän åtkomst

 • Förespråka för neutralitet

  Kämpar för nätneutralitet så att alla har tillgång till samma Internet.

 • Ansluta de utan anslutning

  Sponsring av Equal Rating Innovation Challenge för att hitta nya lösningar för att ansluta de utan anslutning till hela, öppna Internet.

Hungrig på mer?

Läs på om digital delaktig i vår rapport om Internethälsa.