Ett sunt Internet behöver oss alla

På Mozilla ser vi Internet som vår största delade globala resurs. Desto sundare det är, desto mer gynnar det alla. Vi kan alla vara en del i att hålla Internet öppet, säkert och tillgängligt.

Utöva din rätt till integritet

Integritet betyder inte att du har något att dölja. Det betyder att du har möjlighet att välja vem som vet var du går och vad du gör. På Mozilla, tillhandahålla vi verktyg och kämpar för en politik som respekterar människors identitet och data på Internet.

Upptäck öppna innovation

Alla förtjänar möjligheten att skapa och konkurrera på nätet utan att betala för tillstånd. Med öppna standarder i hjärtat av våra uppdrag, skapar vi möjligheter för människor att förnya kollektivt genom gemensamma idéer och kod.

Hjälp till att hålla nätet i händerna på många

När bara ett fåtal organisationer och regeringar kontrollerar majoriteten av innehållet på nätet och tillgång, blir det viktiga flödet av idéer och kunskap blockerat. Vi kämpar för ett internet som tillhör folket.

Gör plats för alla

Kvaliteten på Internet är en återspegling av den mångfald av människor som har möjlighet att få tillgång till och bidra till det. Vi skapar teknik, politik och uppsökande program som välkomnar alla människor på nätet, oavsett ras, inkomst, nationalitet eller kön.

Lär och lär ut webben

Alla ska ha kompetens att läsa, skriva och delta i den digitala världen. Mozilla erbjuder teknik och utbildningsprogram som lyfter allas färdigheter på nätet — så att de kan gå längre än konsumtion och bidra till framtidens Internet.

Ta en närmare titt på frågorna

Läs det senaste från Mozillas medborgarblogg för internet.