Årsberättelse för Mozilla

Vi kämpar för en webb där människor vet mer, gör mer och gör bättre saker.
Mitchell Baker

En webb för alla

I takt med att webben expanderar och därmed når ut till flera miljarder nya människor och berör vår vardag på nya sätt, har den blivit en ytterst viktig del av vår personliga utveckling och gemensamma framtid. Och det är just den webben som Mozillas gemenskap har svurit att försvara och främja: en plattform som tillhandahåller möjligheter, uppkopplingsbarhet och inspiration för alla.

Vi lever som vi lär genom att skapa produkter, stärka nätgemenskaper, lära ut färdigheter och forma miljöer för att kunna bygga det Internet som världen behöver.

Vid årets Mozilla Summit samlades 2 000 människor som representerade 90 länder och 114 språk för att utveckla en gemensam förståelse för vilka vi är och vad vi ska uppnå tillsammans. Här nedan finns ett axplock av tankar och infallsvinklar från några av projektets ledare.

Spela upp en film med Mitchell
Baker

Spela upp en film med Jay
Sullivan

Spela upp en film med Harvey
Anderson

Spela upp en film med Mark
Surman

Spela upp en film med Johnathan
Nightingale

Spela upp en film med Brendan
Eich

Drivs av mozillianer

Mozillianer är en skiftande grupp av tänkare, byggare, utbildare och hackare med det gemensamma målet att tillföra öppenhet, frihet och medinflytande till Internet. Vårt kollektiva, globala arbete tog Firefox OS från konceptstadiet till telefoner för butiksförsäljning på mindre än två år, arrangerade 1 600 evenemang under tre månader för att undervisa om webben och åstadkom massor av andra saker. Vi firar vår resa och den lovande väg som ligger framför oss.

Spela upp filmen "I am a Mozillian"

Hållbarhet

Samtidigt med den här årsberättelsen offentliggör vi vår reviderade årsredovisning för 2012. Mozilla är fortsatt i en god position, både finansiellt och som organisation, för att ta vårt uppdrag vidare.

Den största delen av våra intäkter kommer från sökfunktionen i webbläsaren Firefox via ett antal av våra huvudpartner, däribland Google, Bing, Yahoo, Yandex, Amazon och eBay. 2012 års årsredovisning innefattar intäkterna från en ömsesidigt fördelaktig affärsöverenskommelse med Google, vår största sökleverantör, vilken slöts i december 2011 och löper över åtminstone tre år.

En växande andel av våra intäkter kommer från ekonomiskt stöd från allmänheten, inklusive anslag och individuella donatorer som du. Dessa donationer slussas direkt till viktiga projekt såsom Webmaker, Open Badges och Mozilla-Knight Open News som ökar Mozillas inflytande inom nya områden.