Berättelse om vad sig i Mozilla tilldragit

Watch a brief video about Mozilla and our mission

Mozillas vision av Internet är en plats där vemsomhelst kan komma åt information, en plats där alla kan hacka och knåpa; där det råder öppenhet, frihet och transparens; där användare har kontroll över sin personliga information och där alla och envar har frihet att skapa och konsumera utan murar eller snäva begränsningar.

På mindre än 20 år har Internet förändrat våra liv. Det är en kraftfull plattform med möjligheter och kontaktytor utan tidigare motstycke. Men även om tillväxten och nyskapandet har varit fantastiskt, så finns det betydande utmaningar om visionen av ett sunt Internet ska bli verklighet.

Mozilla är mobiliserat för att säkerställa skyddet av webben och för att ge ökat inflytande till morgondagens webbskapare och webbanvändare. Idag växer Mozilla — med fler anställda, frivilliga medarbetare, produkter och verksamhetsorter — för att säkerställa att webben förblir ett öppet, pulserande ekosystem. För webben är plattformen på vilken vi bygger den värld vi vi ha.

Utforska gärna den här webbplatsen för att lära dig mer om Mozilla, våra prioriteringar och verksamhetsområden som gör att vi kan säkerställa en hälsosam tillväxt för denna stora och värdefulla globala resurs.

Mozilla mobiliserar

  • Firefox
  • Firefox OS
  • Webmaker

Mozilla mobiliserar miljoner människor att bygga den värld de önskar. Mobiliserar för att frigöra den mobila webben från tillverkarspecifika och patentskyddade plattformar och portvakter. Mobiliserar för att ge kraft åt världens nästa två miljarder webbanvändare. Och mobiliserar för att för att bygga upp en ny generation av digitala innovatörer, utvecklare och webbskapare.

På vår väg framåt kommer vi att fokusera på att skapa produkter, teknologiska lösningar och utbildningsprogram som införlivar Mozillas värderingar med webben. Idag är Mozillas uppdrag lika viktig och aktuell som någonsin förr. Från Firefox, över Firefox OS till vårt nya utbildningsprogram Mozilla Webmaker är vårt mål ökat medinflytande. Det handlar om att frigöra hela den kreativa kraften i de mobila lösningarna; att står upp för användarnas självständighet, integritet och frihet; och hjälpa miljoner människor att gå från att använda webben till att aktivt bygga dess framtid.

Firefox OS

Precis som vi gjorde för skrivbordsdatorn, vill Mozilla säkerställa att den mobila webben är full av frihet, valfrihet och möjligheter samt att den ger möjlighet åt användarna att skapa vad de än önskar. Med Firefox OS kan vi återigen rasera murarna kring en värld av enhetliga operativsystem och stängda plattformar.

Firefox OS är den första riktigt öppna mobila plattformen. Utvecklare har redan tagit HTML5 till sig, men hittills har HTML5-program för mobila lösningar hållits tillbaka p.g.a att de inte får åtkomst till enhetens underliggande kapacitet på samma sätt som de inbyggda applikationerna kan. Firefox OS övervinner dessa begränsningar och tillhandahåller de API:er som behövs för att visa hur det är möjligt att köra en hel enhet med hjälp av öppna standarder.

Firefox OS-enheter kommer att lanseras i början av 2013 genom Telefónica och lägger därigenom grunden för HTML5 som en livskraftig plattform för mobilindustrin. En webb på den plattformen ger möjlighet åt utvecklare att skapa banbrytande nya applikationer som utan problem fungerar på alla enheter, och driver på en ny era av nyskapande och kreativitet för den allestädes närvarande webben.

Firefox för Android

Snabb. Smart. Säker.

I juni 2012 släppte vi en uppdatering av Firefox för Android, som vi anser är den bästa webbläsaren för Android som finns på marknaden. Vi byggde om produkten helt och hållet och gav den en ny utformning i ett produkteget användargränssnitt, vilket resulterade i en kvick och dynamisk uppgradering till mobilsurfning som är betydligt snabbare än Androids vanliga webbläsare. Det här gjorde Firefox betydligt snabbare på Android och levererade en mycket bättre webbupplevelse till användarna än den som erbjuds av enhetens vanliga webbläsare. Vi lade även till Do Not Track i Firefox för Android för att låta användare ge uttryck för sin önskan om integritet också på mobila enheter, och är därmed den första mobila webbläsaren som erbjuder Do Not Track. Firefox för Android är en viktig del av stödet för den öppna webben. Det här är en bra början, men det är bara en början. Vi vill att dessa möjligheter ska finnas på alla nivåer av vår webbupplevelse.

Firefox för Windows, Mac och Linux

Firefox will always be the part of the Mozilla mission that people can see, feel and touch. We are excited by the progress and innovation we have seen with the desktop version of Firefox over the past year. Several performance and security improvements, memory enhancements make this the best Firefox yet. We're proud of the work that we're doing to make developing on Firefox easier by adding exciting tools for developers, like Developer Command Line, Web Console and “Tilt” the 3D Page Inspector.

På senare tid har vi experimenterat med olika sätt att integrera sociala funktioner i Firefox. Firefox kommer att få stöd för det nya API:t Social API, som låter utvecklare integrera sociala tjänster direkt i webbläsaren. Social API kommer att stödja flera leverantörer och har en oändlig potential för att införliva sociala nätverk, e-post, ekonomi, nyheter och andra program i din Firefox-upplevelse. Vår första försöksleverantör är Facebook.

Webmaker: Utbildar världen om webben

Webbens unika styrka är att vemsomhelst kan skapa och bygga med den. Vårt nya utbildningsprogram, Mozilla Webmaker, kommer att lägga den styrkan i händerna på miljontals nya utvecklare världen över.

Webmakers verktyg, projekt och evenemang hjälper utbildare, ungdomar, medieskapare och vardagskonsumenter över hela världen att gå från att använda webben till att skapa den. Under 2013 kommer Webmaker att mobilisera ett globalt nätverk av mentorer, instruktörer och ungdomar som ska undervisa och lära sig av varandra, främja banbrytande programvaruverktyg för Webmaker, som Popcorn och Thimble, och arbeta tillsammans för att bygga en mer webbkunnig planet.

Webmaker: Video

Förespråkar webbstandarder

Mozilla kommer fortsätta att bidra till webbstandarder.

Mozilla has always contributed to Web standards, going back as far as the start of the project, and we will continue to do that moving forward. We co-founded the WHAT-WG to kick off HTML5. We are a leader in JavaScript standardization. We have some of the top CSS and layout experts in the world.

Standarder skapas genom insatser från flera leverantörer, men Mozilla är stolt över de många teknologier vi har banat väg för och anmält till standardiseringsorganisationer för att göra dem kompatibla med webben som helhet. Några exempel på dessa inkluderar geolokalisering, WebGL, API:n Gamepad API, webbtelefoni och IndexedDB.

Påverkar

Kämpar för dig: Vi står upp för din säkerhet, integritet och frihet

Mozilla är stolt över att vara icke-vinstdrivande och svarar inte inför någon annan än dig. Det betyder att vi har en unik möjlighet att kämpa för användaren vid en kritisk tidpunkt i webbens historia. Framöver kommer vi mobilisera miljoner människor att stå upp för integritet, säkerhet och frihet på nätet. Vi kommer att ta oss an nya hot mot webbens framtid — alltifrån låsta tillverkarspecifika och patentskyddade plattformar, blivande censorer och portvakter, till kortsiktig statlig lagstiftning. Tillsammans kommer vi att befria den mobila webben, bekräfta den avgörande betydelsen av integritet och användarens självständighet, och ansluta oss till andra i byggandet av en mer webbkunnig värld.

Do Not Track: Sopa igen spåren

Våra Internetupplevelser involverar mer och mer av vår personliga information, vilket ger en bild av eller profil över vilka vi är på nätet. Möjligheten för organisationer att övervaka, logga, lagra, använda, korrelera och sälja information om vilka vi är och vad vi gör har enorma konsekvenser för enskilda personer såväl som för samhället i stort.

In an effort to give users more control over their Web experiences, we developed the Do Not Track feature in Firefox. We also became the first browser manufacturer to offer it on multiple platforms, including Windows, Mac, Linux and Android. Do Not Track is even available for Firefox OS so that user privacy settings can be controlled on a system-wide level to ensure that every third-party application on a user's device respects their choice.

Do Not Track är viktigt eftersom den ger användarna en röst på nätet, som ger uttryck för deras önskemål rörande integritet och anpassning. Den fångar upp användarnas avsikter och ger dem möjlighet att räcka upp handen och be om sekretess på nätet.

SOPA/PIPA & ACTA

SOPA/PIPA

Mozilla bidrog till rörelsen som motiverade webbgemenskapen att agera mot lagförslagen Stop Online Piracy Act och Protect IP Act. Om dessa lagar hade antagits och vunnit kraft, skulle de ha givit Förenta staternas regering och privata företag en oerhörd makt att censurera, något som skulle få globala konsekvenser, försvaga säkerheten på Internet samt avskräcka nyskapande och investeringar över hela världen.

Mozilla var en av ett flertal organisationer som släckte ner sina webbplatser i protest mot den amerikanska kongressens lagförslag SOPA/PIPA. För första gången samlades mer än 15 miljoner personer ur webbgemenskapen för att uttala sig emot en politik som påverkar webben som helhet. Denna historiska protest blev en betydande vändpunkt för webben som ett sätt att engagera väljarkåren och mobilisera medborgare för att åstadkomma förändring.

ACTA

Early in 2012, Mozilla warned against the ratification of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) by the European Parliament. In a blog post, Mitchell Baker urged the policymakers that opaque processes were a “bad way to develop Internet policy” — in particular, that the global trade agreement was negotiated in private without open involvement of all the stakeholders. After massive street protests of Net-savvy citizens across Europe, the European Parliament rejected ACTA on July 4th in an unequivocal vote.

Firefox Flicks: Filmer om Firefox

I år arrangerade vi återigen Firefox Flicks — en videotävling för aspirerande filmmakare, animatörer och kreativa andar från hela världen, med utmaningen att skapa och lämna in kortfilmer. Dessa filmer, skapade av Firefoxentusiaster, satte strålkastaren på och utbildade användare om de frågor som påverkar deras webbtillvaro, t.ex. integritet och säkerhet. Men viktigast av allt: dessa filmmakare berättade vad som gör Firefox annorlunda, i egna ord. Kända personer och experter från filmindustrin hjälpte till att utse de regionala vinnarna bland de fler än 400 bidragen från tusentals filmmakare världen över.

Collusion: Se dolda förbindelser

Mozilla Collusion gives consumers a powerful tool to protect their privacy, arming them with transparency, facts and the power to make their own decisions about how their personal data is shared and used. Made possible with the support of the Ford Foundation, Collusion allows users to see who is tracking them across the Web. It shows, in real time, how that data creates a spider-web of interaction between companies and other trackers.

Watch a video of Mozilla CEO Gary Kovacs presenting Collusion at TED

Gemenskap

Mozilla är en organisation som i grund och botten handlar om människor och att göra webben bättre för alla. Mozillas webbgemenskap är avgörande för projektets framgång. Vi kan inte slåss för en öppen, hackningsbar och transparent webb utan människor som tror på och stödjer de målen. Mozillas webbgemenskap spänner över hela världen och dessa utomordentliga personer ansvarar för kodning, testning, översättning, värdskap för hackarfester och sommarkodningspartyn, utbildning inom Webmaker, marknadsföring, spridning av evangeliet om Mozillas produkter och mycket mer.

Mozilla Reps: Engagerade frivilliga

Programmet Mozilla Reps, utformat för att göra det möjligt för volontärer att bli officiella representanter för Mozilla i sina regioner, har vuxit till fler än 350 personer i fler än 70 länder på bara drygt ett år. Programmet spelar en avgörande roll för att hjälpa Mozilla arbeta i riktning mot sina organisatoriska mål kring främjandet och utvecklingen av Firefox OS, Firefox för Windows, Mac och Linux samt Firefox för Android. Reps har arrangerat fler än 700 evenemang världen över och har lyckats rekrytera och träna hundratals nya medarbetare inom dussintals funktionsområden.

MozCamp: Mozillaläger

MozCamp-läger är regionala evenemang som samlar kärnan av avlönade och volontärarbetande medlemmar ur Mozillas stab från alla områden av projektet för två heldagar av föreläsningar, diskussioner, idékläckning, arbetsspurter, hackatoner och naturligtvis ha roligt.

Även om huvudfokus ligger på ledare inom webbgemenskapen och centrala medarbetare, så handlar MozCamp-läger också om att träna upp framtida ledare — de Mozillamedarbetare som har varit särskilt aktiva under det föregående halvåret och representerar nästa generation av ledare inom Mozillas webbgemenskap.

Årets MozCamp-läger hölls i Buenos Aires, Warszawa och Singapore, och samlade fler än 300 anställda och 600 volontärer.

Framväxande gemenskaper

Några av de snabbast växande och mest dynamiska webbgemenskaperna är också bland de yngsta. De återfinns i Mellanöstern, Afrika och Sydostasien, och flera av deras medlemmar har bjudits in att delta i MozCamp-läger under 2012. De tunisiska, kenyanska och filippinska webbgemenskaperna har gjort särskilt framstående insatser, och var och en har ungefär ett dussin aktiva medarbetare inom flera funktionsområden, inklusive översättning, kvalitetssäkring, marknadsföring och utveckling. En av de nyaste webbgemenskaperna inom Mozilla sjösattes 2012 och har sitt säte i Burma.

Medarbetare berättar

Hållbarhet och partnerskap

Tillsammans med den här årsrapporten släppte vi vår granskade årsredovisning för 2011. Mozilla har fortsatt en god utgångsposition, både ekonomiskt och organisatoriskt, i arbetet för vårt mål att skapa öppenhet, frihet och delaktighet i Internet.

Mozilla har fortsatt en sund ekonomi; vi fortsätter att anställa fler personer över hela världen, vi har öppnat nya Mozilla Spaces (träffpunkter för mozillianer) runtom i världen, vi har lanserat betydelsefulla initiativ som Firefox OS och kan även erbjuda stöd för dem genom livskraftiga resurser.

Huvuddelen av våra intäkter kommer från sökfunktionen i webbläsaren Firefox. Google är den största inkomstkällan och i december 2011, meddelade vi att vi hade förhandlat fram ett betydande och ömsesidigt fördelaktigt inkomstavtal med Google. Det nya avtalet förlänger vårt långsiktiga sökningssamarbete med Google med åtminstone tre år.

Mozilla har ett antal andra samarbeten inom webbgemenskapen, så väl som nya samarbeten med mobiloperatörer, enhetstillverkare, partnerskap kring innehåll från tredje part, och andra aktörer i det mobila ekosystemet.