En viktig ändring i Firefox: Dedikerade profiler

Vi upptäckte mer än en version av Firefox på din dator. Du kan behöva vidta åtgärder.

Vad har ändrats

Innan, delade alla Firefox-installationer en enda profil som standard. Nu tillhandahåller Firefox dedikerade profiler för varje Firefox-installation (det här inkluderar installationer av Firefox Nightly, Firefox Beta eller Firefox ESR). Detta gör Firefox mer stabil när du växlar mellan Firefox-installationer på samma dator.

Hur dedikerade profiler fungerar

Firefox sparar information som bokmärken, lösenord och användarinställningar i en uppsättning filer som kallas din profil. Den här profilen är lagrad i en separat plats från Firefox-programfilerna.

Vad behöver du göra