Bli volontär inom Mozilla!

#IAmAMozillian

Träffa mozillianer från hela världen. Ta reda på vilka projekt de har arbetat inom och se vad de hjälper till med just nu.

Hej, jag heter Rubén, en mozillian från Spanien

Jag har varit med i mozillagemenskapen sedan 2004 och hjälpt till med webb­plats­översättning, kvalitets­kontroll, användar­stöd och marknads­föring av gemenskapen. Jag har även hjälpt till att arrangera evenemang i Spanien och utfört IT-uppgifter inom Mozillas spansk­språkiga gemenskap.

Just nu hjälper jag till med:

  • Översättning av mozilla.org
  • Mozillas spanskspråkiga mentorprogram
  • Gemenskapsevenemang

Träffa fler mozillianer

Läs deras berättelser här och upptäck ännu mer på Twitter med #IAmAMozillian