Bli volontär inom Mozilla!

#IAmAMozillian

Träffa mozillianer från hela världen. Ta reda på vilka projekt de har arbetat inom och se vad de hjälper till med just nu.

Hej, jag heter Faye, en mozillian från Filippinerna

Jag gick på mitt första lokala mozilla­evenemang 2011 och blev inspirerad att göra mer av alla fantastiska människor jag träffade och lärde känna. Och nu är jag ledare för Mozillas gemenskap i Filippinerna.

Just nu hjälper jag till med:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Firefox studentambassadörer
  • Gemenskapsbygge

Jag hyser en verklig passion för att organisera lokala Webmaker- och WoMoz-evenemang (Women in Mozilla) inom gemenskapen, där jag kan utbilda andra och och hjälpa dem att utveckla sina färdigheter. Jag hjälper också till med Firefox studentambassadörsprogram och gemenskapsbyggande.

Det bästa med att vara en mozillian är den globala gemenskapen. Vi är som en slags familj, där vi öppet accepterar varandra och kan ha en öppen dialog när vi arbetar tillsammans.

Träffa fler mozillianer

Läs deras berättelser här och upptäck ännu mer på Twitter med #IAmAMozillian