Beta

  • Provoni, me më tepër qëndrueshmëri, veçori të fjalës së fundit
  • Jepni përshtypjet që të ndihmoni të rafinohen dhe lustrohen ato gjëra që do të jenë pjesë e hedhjes përfundimtare në qarkullim