Po hapim një Internet të ri.

Eksploroni disa nga risitë tona më të reja — ndërtuar me teknologji Web të hapura dhe hartuar për t’ju ndihmuar ta mbani Internetin gjithmonë të shëndetshëm dhe të përdorshëm.

Sjellja e Realitetit Virtual në platformën web

Duke përdorur WebVR, zhvilluesit, grafistët dhe artistët mund t’u ofrojnë të tjerëve funksione RV në web.

Mësoni Më Tepër

Mbërrit Firefox Quantum për Zhvilluesit (dhe është i shpejtë)

Firefox Developer Edition i ri ka një motor CSS-je të ri, të rrufeshëm, të ngritur mbi Rust. Merreni, tok me veçori risore të tilla si panel CSS Grid Layout dhe framework debugging.

Mësoni Më Tepër

Përdorimi i Web-it për të ndryshuar lojën

Me teknologji të fuqishme Web, sjellë për herë të parë nga Mozilla, programuesit po i shpien lojërat në një nivel të ri.

Shihni ç’ka të re

Ndërtimi i Web of Things

Po punojmë për krijimin e një platforme të hapur Web of Things software-i dhe shërbimesh që mund të shërbejë si urë mbi hendekun e komunikimit mes pajisjesh të lidhura.

Mësoni Më Tepër

Ndërtimi i një shfletuesi të aftë t’ju kuptojë

Brezi pasues i zbulimeve Web është një shfletues që është më intuitiv, më i dobishëm dhe më i akorduar me ju.

Mësoni Më Tepër

Shpikja e një gjuhe programimi më të sigurt

Sponsorizuar nga Mozilla, Rust-i u lejon shfletuesve, sistemeve, etj të xhirojnë shumë më shpejt dhe me më tepër siguri.

Mësoni mbi Rust-in

Blogje

Lexoni lajmet më të reja nga blogje teknologjike të Mozilla-s.

 • Oxidizing Source Maps with Rust and WebAssembly

  Hacks

  A detailed look at how we replaced the most performance-sensitive portions of the source-map JavaScript Library’s source map parser with Rust code that is compiled to WebAssembly. The results: The WebAssembly is up to 5.89 times faster than the JavaScript implementation on realistic benchmarks operating on real world source maps! Additionally, performance is also more consistent: relative standard deviations decreased. We hope that, by sharing our experience, we inspire others rewrite performance-sensitive JavaScript in Rust via WebAssembly.

  Vazhdoni leximin
 • Making WebAssembly even faster: Firefox’s new streaming and tiering compiler

  Hacks

  People call WebAssembly a game changer because it makes it possible to run code on the web faster. Some speedups are already present, and some are yet to come. With streaming compilation, the browser compiles the code while the code is still being downloaded. Up until now, this was just a potential future speedup. But with the release of Firefox 58 next week, it becomes a reality. Firefox 58 also includes a new 2-tiered compiler. The new baseline compiler compiles code 10–15 times faster than the optimizing compiler. Combined, these two changes mean we compile code faster than it comes in from the network.

  Vazhdoni leximin
 • Using Hardware Token-based 2FA with the WebAuthn API

  Hacks

  To provide higher security for logins, websites are deploying two-factor authentication (2FA), often using a smartphone application or text messages. Those mechanisms make phishing harder but fail to prevent it entirely. Firefox 60 will ship with the WebAuthn API enabled by default, providing two-factor authentication built on public-key cryptography immune to phishing as we know it today. The API is available today in Firefox Nightly, and it’s not too soon to start learning how to secure millions of users already in possession of FIDO U2F USB tokens.

  Vazhdoni leximin
 • Announcing ESR60 with policy engine

  Future Releases

  The Firefox ESR (extended support release) is based on an official release of Firefox desktop for use by organizations including schools, universities, businesses and others who need extended support for mass deployments. Since Firefox 10, ESR has grown in popularity …

  Vazhdoni leximin