Hidhni një rreze drite mbi ata që ju vëzhgojnë

Shihni se cilët ju ndjekin në internet

Lightbeam-i është një shtesë për Firefox e cila përdor vizualizime ndërvepruese për t’ju treguar sajte parësorë dhe palësh të treta me të cilët ndërveproni në Web. Teksa shfletoni, Lightbeam-i nxjerr në pah thellësinë e plotë të Web-it sot, përfshi palë që nuk janë transparente ndaj përdoruesit të zakonshëm.

Shkarkoni Lightbeam-in për Firefox Merreni prej Shtesave Mozilla

Si Funksionon Lightbeam-i

Shkarkojeni dhe xhirojeni shtesën Lightbeam te shfletuesi juaj Firefox.
Lightbeam-i do të krijojë një regjistrim të akteve për çdo sajt që vizitoni dhe për çdo sajt pale të tretë, regjistrim që depozitohet lokalisht te shfletuesi juaj.
Lightbeam-i i paraqet grafikisht këto akte, për të nxjerrë në pah ndërveprimet mes sajtesh që i vizitoni se doni dhe atyre prej palësh të treta.
Lightbeam-i do të vazhdojë të shtojë të dhëna te grafiku, teksa ju shfletoni në Web. Lightbeam-in mund ta ndalni në çfarëdo kohe, duke e çaktivizuar ose çinstaluar fare shtesën. Të dhënat tuaja nga Lightbeam-i mund të ruhen ose hiqen lehtë.

Ndjekja & privatësia

Jo çdo ndjekje është e keqe. Për të ofruar lëndë me vlerë dhe për të thelluar punimin tuaj në internet, mjaft shërbime bazohen te të dhëna përdoruesish. Por ndjekja mund të ndodhë pa dijeninë e përdoruesit. Për disa, kjo nuk shkon. Duhet të jeni ju ata që vendosin se kur, si dhe nëse dëshironi që të ndahen me të tjerët të dhëna nga shfletimi juaj. Ne e vlerësojmë rëndësinë e transparencës dhe misioni ynë lidhet tërësisht me fuqizimin e përdoruesve — si me mjete, ashtu edhe me informacion. Mbi Lightbeam-in »

Vizualizoni të dhënat tuaja

Pasi ta shkarkoni dhe instaloni shtesën Lightbeam te Firefox-i, ajo do të fillojë të krijojë një vizualizim të atypëratyshëm të sajteve që vizitoni dhe krejt palëve të treta që janë gjithashtu aktive në këto faqe.

Analizoni lidhjet tuaja

Teksa vizualizimi juaj rritet, mund të këqyrni më nga afër marrëdhëniet mes palësh të ndryshme parësore dhe të treta që janë depozituar te të dhënat tuaja. Të dhënat tuaja mund t’i zeroni ose ruani në çfarëdo kohe.

Me mbështetjen e Ford Foundation-it

Puna e Ford Foundation-it përqendrohet në krijim fushatash për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë ndjekjen e të dhënave në internet — si përfitimet, ashtu edhe problemet. Mësoni më tepër »